Källor

WOLDEMAR BACKMAN: En släkt Backman jämte ättlingar på kvinnolinjen, Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift XII, 1928; Jutbacka, Några anteckningar, särtryck ur Österbottniska Posten 1927; Nykarleby provinsial läkardistrikt, En 50-års berättelse 1870—1920 (1924), Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, utgifna af Finska Vetenskaps-Societeten, 1927; Till min faders minne, särtryck ur Österbottniska Posten 1940.

J. L. BIRCK: Netta Heikel, En idérik företagarinna på människokärlekens fält, utg. 1953 av Finlands Svenska Nykterhetsförbund, särtryck ur Jakobstads svenska folkundervisning 1800—1950, Jakobstad 1952.

HJ. BJÖRKMAN: Bidrag till Nykarleby stads personhistoria, Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift X, 1926.

ESTER FOUGSTEDT: Nykarleby stads marthaförening 1926—56, ingår i Österbottniska Posten 1956.

IVAR AUGUST HEIKEL: Minnen från min barndoms- och ungdomstid, 1945.

Herrgårdar i Finland I—III, utg. av NIKANDER-ANTELL m. fl., Söderström & Co, 1928—30.

HUGO LAGSTRÖM: Några Nykarleby borgarsläkter före stora ofreden, Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift X, 1926.

VALTER MELLBERG: Svensk-österbottniska Samfundet 1920—45, ingår i Österbottnisk årsbok 1945.

PAUL NYBERG: Zachris Topelius, En biografisk skildring, Söderström & Co, 1949.

ZACHRIS TOPELIUS: Dagböcker.

V. K. E. WICHMANN: Nykarleby stad 1620—1920, Helsingfors 1920.

NILS ERIK WICKBERG: Byggnadskonst i Finland, Söderström & Co, 1959.

Särskilda årgångar av Jakobstads Tidning, Hufvudstadsbladet och Vasabladet.

Andelslaget Juthbacka Semesterhems protokoll, årsberättelser o. a. handlingar 1950—60.

Föreningen Juthbacka Vänners protokoll, årsberättelser o. a. handlingar 1950—60.

Muntliga och skriftliga meddelanden av museiintendent Arne Appelgren, lärarinnan Anna Bergman, skolrådet J. L. Birck, fru Ellen Fogel, fru Ester Fougstedt, fröken Lisa Gröndahl, socialrådet Einar Holm, fru Tyra Holmqvist, kreditinspektör Roy Särs och agrolog Joh. Weegar.


Ragnar Mannil (1961) Juthbacka Jubileumsskrift.
(Inf. 2003-12-17, rev. 2024-01-11 .)