Cedrela


Cedrela L., bot., växtsläkte af fam. Meliaceæ. Dithörande arter äro höga träd med parbladiga blad samt inhemska i Amerikas tropiska delar. Veden af C. odorata är brunfärgad och svagt välluktande. Den nyttjas, liksom veden af flera andra till samma familj hörande växter (t. ex.  m a h o g n y t r ä d e t)  för hvarjehanda ändamål, särskildt till cigarrlådor och sockerlådor och kallas därför s o c k e r k i s t t r ä.  Den kallas äfven "västindiskt cederträ", hvilket namn, liksom släktets latinska benämning, torde härröra däraf att veden till lukten påminner om Libanoncederns ved. Ldt. (G. L—m.)


Nordisk familjebok (1905).


Läs mer:
Möbleringen av Erik Birck.
(Inf. 2004-12-19.)