Seppo Kuusinen 2019.
(Inf. 2019-03-21.)
Hufvudstadsbladet 13.9 1925.Helsingin Sanomat 30.9 1928.


Läs mer:
Topeliana i dag på Hertonäs gård.
(Inf. 2019-05-02, rev. 2019-05-02 .)