Zacharias Topelius första brev


Min bästa Cousin       1827
det för sta brev jag skrif ver
blir till min cousin som
jagsåhjertligt holler av jag går
nu hos mamsellsahlbom och läser
innantill samt lär mig tabula och skrif
ningför pappa var så god och köp
åt mig en ängälsk sär skrift
hvar till jag skulle pen gar skic
ka om jag vis ste priset mamma och
syster sophi mår väl och häl myc
ket väl kome men hit till jul
ön skar din n trogna cousin
Z. Topelius.


Paul Nyberg (1938) Från Kuddnäs till Björkudden, sid 13.

 


 

Min bästa kusin.
Det första brev jag skriver blir till min kusin som jag så hjärtligt håller av. Jag går nu hos mamsell Sahlbom och läser innantill samt lär mig multiplikationstabellen och skrivning för pappa. Var så god och köp en engelsk XXskrift, vartill jag skulle skicka pengar om jag visste priset. Mamma och Sophie mår väl och hälsar mycket. Välkommen hit till jul önskar din trogna kusin.
Z. Topelius

Med reservation för feltolkningar.

Zachris Schalins tolkning i Kuddnäs. Skalden Z. Topelius' forna hemgårds historia:

»Min bästa Cousin.»

Det första bref jag skrifver blir till min cousin, som jag så hjertligt håller af. Jag går nu hos Mamsell Salbom och läser innantill samt lär mig tabula och skrifning för pappa. Var så god och köp åt mig en ängelsk förskrift, hvartill jag skulle pengar skicka, om jag visste priset. Mamma och syster Sophi mår väl och häl(sa) mycket. Välkommen hit till jul!
Önskar din trogna cousin
Z. Topelius.»