NYKARLEBY-JEPPO

FÖRSÄKRINGSFÖRENING

1881 — 1981

av

RUNAR NYHOLM

Detalj ur pärmbilden som visar staden från sydväst.

[Gick som följetong juni–augusti 2006.]Innehåll
[Inledning.]
1800-talets brandstodsbolag 2
Grundandet av ortens brandstodsbolag 3
Styrelsen och årsstämman 6
Föreningens verksamhet 10
Antalet försäkringstagare, förs.belopp och premier 1902 11
Anskaffandet av försäkringar 12
Låneverksamhet 14
Olika försäkringsformer och brandobjekt 15
Premierna  
     a) Uppbördssätt 17
     b) Premiernas storlek 19
Större bränder 21
Brandorsaker 25
Brandsyn och släckning av eldsvådor 26
Återförsäkringar 31
Fonder och reserveringar 33
Fusionsplaner 35
Belöningar 36
De sista åren 36
Förteckning över föreningens styrelsemedlemmar och ordf. 41
Fotografier av föreningens funktionärer 43Runar Nyholm (1981) Nykarleby Jeppo försäkringsförening 1881—1981.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll. Har tidigare fått historiken av Håkan Ahlnäs och Johan Frilund.


*      *      *


Enligt utdrag ur Handelsregistret den 26 maj 1998 tillhandahållet av Sven Simons är firmahistorien:

02.06.1936 Nykarleby och Jeppo kommuners Brandförsäkringsförening 28
02.10.1964 Nykarleby-Jeppo Brandförsäkringsförening 6
13.11.1970 Nykarleby-Jeppo Försäkringsförening 20
21.03.1990 Lokalförsäkringsföreningen Nykarleby-Jeppo 1
11.09.1991 Nykarleby Lokalförsäkringsförening 21
01.01.2012  

Kustösterbottens Lokalförsäkringsförening. Detta för att Oravais och Vörå Försäkringsföreningar har fusionerats till oss. Huvudkontoret är fortsättningsvis här i Nykarleby och kontoren i Vörå och Oravais fortsätter som tidigare. I och med fusionen blev Vörås tidigare Vd hela föreningens Vd och jag fortsätter som direktör för Nykarlebykontoret till min pensionering nästa vår. Kontorsdirektör i Oravais är Jan Wallin.
Johan Frilund meddelade.

1
01.01.2013?   Lokaltapiola.  


Läs mer:
Brandförsäkring i Uppslagsverket Finland.
Bränder.
Fler föreningshistoriker.
(Inf. 2006-06-19, rev. 2019-12-19 .)