Stadsbeskrivningar


Här finns stadsbeskrivningar från alla decennier från och med 1860-talet och ett par ännu äldre. En stor del av innehållet i de olika beskrivningarna upprepas gång på gång, men nästan alltid finns det ända något unikt. Med detta vill jag ha sagt: Läs alla!

        2000-talet
      1900-talet 9 st.
    1800-talet 70 st.  
  1700-talet 11 st.    
1600-talet 4 st.      
3 st.        1600-talet

1629 – Johannes Messenius
Finlandz Rhimkrönika.

1650 – Michael Wexionius-Gyldenstolpe
Nova-Carleby, seu Neo-Carolina i Epitome descriptionis Sueciæ, Gothiæ, Fenningiæ, et subjectarum provinciarium.


1600-talet; slutet – Olof Hermelin
Hecatompolis Suionum – Svenskarnas hundra städer. Kommentar.1700-talet

1734 – Petrus Nicolaus Mathesius
Dissertatio geographica de Ostrobotnia, avhandling pro gradu.
- De paroecia Nya-Carleby.
- Om NyCarleby Socken i Geografisk Beskrifning om Österbotten (1834).
- Uuden Kaarlepyyn pitäjästä i Maantieteellinen väitöskirja Pohjanmaasta (2008).


1759 –
Myrman
Beskrivningen är försvunnen, men det finns en karta från 1760. Sidor där artikeln är citerad.


1784 – Johan Forshæll
Kårt Beskrifning öfver NyCarleby Stad i Tidningar Utgifne Af et Sällskap i Åbo.
”Oß benäget meddelad af Kyrkoherden derstädes herr Mag. Johan Forshæll.”


1799 –
Edward Daniel Clarke
Travels in Various Countries of Europe, Asia and Africa.
1800-talet

1843 – Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen
Om Städerne. §. 1. Om deras ålder och öden i korthet.


1844 – Johan Haeggström
Ingår i Stadsplan och bebyggelse av Erik Birck.


1850-talet –
Vem kan stå till tjänst med en beskrivning från detta decennium?1867
Helsingfors Börsförenings Tidning
Ur resväskan 2.
Nykarleby socken och stad i Österbotten och dess svenska inbyggare i Österbotten.


1868N. B.
Bref från Norra Finland.


1870 – Hufvudstadsbladet
En utflygt till Österbotten i Hudvudstadsbladet.
- V. Storbron och Brunnsholmarna.
- VI. (Jag undrar om denna finns, för jag har inte lyckats hitta den,)
- VII. Parken och Seminariet.


1876 – Oulun Wiikko-Sanomia
Uus=Kaarlebyy i Helsingistä Ouluun.


1883 – Folkwännen

En vandring längs Lappo älfs stränder.


1886 – Åbo Underrättelser
Nykarleby den 1 sept. 1886.


1890 – Turistföreningen i Finland
Nykarleby med omgivningar i Reseruter i Finland.


1891 – I. A. Heikel
Småstad i Österbotten i Fosterländsk läsebok.


1891 –
Lördagsqvällen
Nykarleby.

1895 – Vägvisare i Finland. Praktisk resehandbok
Nykarleby och vägarna dit.


1897 – Zacharias Topelius
Småstaden i Lejonet och örnen.1900-talet

1900 – Zacharias Topelius
Framtidsvisionen Simeon Levis resa från 1860.


1900 – Finska Cyclistförbundet

Velociped-ruter i Finland.


1900
Österbottens svenska kommuner: deras historia, traditioner
Nykarleby och Jeppo ioch nutid.


1901 – O. M. Reuter

Nykarleby i Finland i ord och bild.


1901 – Eliel Vest
Folkskoleelever på turiststråt. En sommarutflykt i Sydösterbotten.


1901 – N.
Bref från Österbotten.


1912Petrus Nordmann

Nykarleby i Furu-Jutte.
Nykarleby i Bilder från svenska bygder.


1913
Nykarleby i Mercators handels- och industrikalender.


1919V. K. E. Wichmann
Nykarleby såsom turistort.1920 Erik Kihlman
Hemstaden och barndomsåren i Mikael Lybeck, liv och diktning.


1921Juhani Vikstedt

Nykarleby i Det Svenska Finland.
Översättning av Uusikaarlepyy i Suomen kaupunkien vanhaa rakennustaidetta.


1923Okänd
I björkarnas stad.


1925Ernst V. Knape

Ett kapitel ur Erik Falander.


1925K. V. Åkerblom

Nykarleby stad i Några korta drag ur Munsala historia intill stora ofreden.


1926Hjalmar Björkvall
Nykarleby. Några sevärdheter från gången tid.


1926Zéro
På besök i finländska hem. Hos bokhandlare Josef Herler i Nykarleby. (Inte så mycket stadsbeskrivning, men i alla fall lite.)


1927Solveig Segerstråle
Småstad.


1927Dagmar Bergh-Palmros
En morgonvandring i Topelius' stad.


1932M. Holmberg
Nykarleby i Genom Svenska Österbotten.


1932»Resenär N:o 3579»
Några intryck från en resa genom Nykarleby.


1933
B. E—d
Några drag ur Nykarleby stads historia i Österbottniska Posten.


1934
K. T. Oljemark
Nykarleby i Pohjanmaan aikataulu.


1936M. Holmberg
Nykarleby i Genom Svensk-Finland.


1937
Nykarleby i Fältposten.


1940, ca Sydösterbottens Turistförening
Nykarleby i Norr om landsvägen.


1941 – J. J. Huldén

Stridsluren och vindharpan samt Topelius' stad i Österbottnisk lustresa.


1944 – Eric von Born

Nykarleby i Svensk-Finland. Bilder från svenskbygden i Nyland, Åboland, Österbotten och Åland.

1947 – R. Winter, red.
Nykarleby i Finlands städer.


1947 – Amos Andersson

Nykarleby i En åbolännings intryck av svenska Österbotten.


1947 – Chi (Gerda Hintze)
Nykarleby, en österbottnisk idyll, återfår järnväg.


1949 – Karl Bruhn
Svenska småstäder och stadsminoriteter. Svenskösterbottniska städer och stadsbor i Svensk Finland bygd och folk.


1949 – Paul Nyberg

Det gamla Nykarleby i Zachrias Topelius, En biografisk skildring.


1949 – Alfred Huldén

Nykarleby, maskinskrivet manuskript.
Nykarleby, odaterat manuskript.


1951 – Benedict Zilliacus och Henrik Tikkanen
Skaldernas och älvens stad sorgligt torrlagd i höst.


1951 – Turistfrämjandet i Jakobstad

Nykarleby i Två österbottniska grannstäder, Jakobstad, Nykarleby.


1951 – ?

Nykarleby i Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 1920—1950.


1952 – Turistliv i Finland

Nykarleby — idyllen vid älven.


1953 – Suomen Kuvalehti

Suomen pienin kaupunki Uusikaarlepyy.


1954 – Rolf Tiljander
Staden vid älven i Vecko-spegeln.


1955 – J. J. Huldén

Liten åker till Drömmestad i Människor och medaljer.


1958 – Matti Poutavaara, övers. Alfred Huldén
Uusikaarlepyy i Suomen kaupungit sanoin ja kuvin.


1958 – Rauno Pankola

Suomen pienin kaupunki.


1958 – -j

Referat av Vilhelm Nyby.


1959 – Bengt Pihlström

Nykarleby i Turistliv i Finland.


1959 –

Kaupunki nukkuu Prinsessan unta i Uusi Suomi.


1960 – Ingolf Friman

Drag ur Nykarleby historia i Jakobstads Tidning.


1961 – Finska Gummifabriksaktiebolaget
Nykarleby i Resehandbok Finland.


1961 – Carita Klockars
Idyllen vid älven i Stad och bygd.


1962 –
Turistliv i Finland
”Det borde vara lag på att alla bilturister skall stanna i Nykarleby”.


1962
– Susan Haglund
Min hembygd i Svenskfinland, Nykarleby i Lyckoslanten.


1965 – William Hägg

Nykarleby i Österbotten — hembygd, svenskbygd.


1965 – Rune Lessing, red.
Nykarleby och Nykarleby landskommun i Svenska Österbottens bebyggelse.


1966 – Ture Granqvist
Hälsning vid Svenska folkpartiets Partidag 11—12 juni 1966 i Nykarleby i Österbottniska Posten.


1966 – Okänd

Nykarleby pärlan vid älvens strand i Österbottniska Posten.


1970 – Sebastian Lybeck
Festdikt vid Nykarleby stads 350-årsjubileum.


1971 – Magit Åström
I Nykarleby i K. J. Hagfors av Margit Åström.


1971
Nykarleby och Nykarleby landskommun i Finlands handel och industri i bild IV.


1972 – Ebba Elfving
Skaldeminnen, ’dalmålningar’ i skolstaden vid Lappo älv i Hufvudstadsbladet.


1974 – Finlands stadsförbund
Nykarleby i Finlands städer och köpingar.

1975 – Österbotten
Nykarleby.


1977 – Sven Erik Åström
Nykarleby.


1980
Tidningen Seura
Nr 4, 25 januari. Har någon tidningen? I så fall kunde detta ersättas med något bättre.


1981
Helsingfors Aktiebank i Nykarleby 100 år i jubileumstidning.


1984 – Henrik Lilius
Nykarleby i Trästaden i Finland.


1984 – Johan Wickström
Nykarleby i Med bil till Finland.


1985 – Marjaana Kytö
och Jukka Uotila
Runoilijoita, satusetä ja teatteripukuja i Uusi Suomi.


1985 –
Seppo Kuusinen
Suvi saapui satusedän kaupunkiin i Pohjalainen.


1986 – Okänd
Liten blev stor i Vasabladet.1994 – Runar Nyholm
Levande tidsbilder från ett svunnet Nykarleby i Pedersöre.


1994 – Gunnar Nybond, red.
Nykarleby i Lokalhistorisk bibliografi över svenska Österbotten.


1994 –
Saini Heikkuri-Alboni m.fl.
Värdefulla kulturlandskap i Lappo ådal (Nykarleby älvdal).


1995 – Michael Djupsjöbacka

Nykarleby i Vår hembygd Nykarleby, Oravais och Vörå.


1995 – Tevo Mustakare

Nykarleby i Stads-Finland från luften.


1995 – Leif Sjöholm
Nykarleby landskommun i Vår hembygd Nykarleby, Oravais och Vörå.


1997 – Jouni Kaipia och Lauri Putkonen

Nykarleby och Kuddnäs i Arktitekturguide till Finland.2000-talet

2004 – Jussi Iltanen (2004)
Uusikaarlepyy i Urbes Finlandiae, Suomen kaupunkien historiallinen kartasto.


2005 – Nils Ahlberg

Nykarleby i Stadsgrundningar och planförändringar. Svensk stadsplanering 1521–1721.


2007 – Lina Antman

Kulturen lever i Nykarleby i Martha.


2008 – Uusikaarlepyyopas

Uusikaarlepyyn kaupunki.


2009 – Baltic Towns
Nykarleby.


2010 – Bror Johansson

En minnenas promenad i min barndomsstad i Pedersöre.


2011 – Juha Ruusuvuori och Leif Sjöström
Nykarleby: Fortfarande Finlands lyckligaste? i Upptäcktsresande bland kustsvenskar.


2012 – Pia Ingström

Nykarleby är text.


2014 Webbplatsen Strandvägen
Nykarleby.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Fakta.
Innehållsförteckning till kapitlet Historiker.
Nykarleby i Uppslagsverk.
(Inf. 2004-05-03, rev. 2023-09-27 .)