Drakabacka i Forsby — Hemmanets ägare[Allmänt om hemmanet.]

Det odelade hemmanet


1548—1575
Olof Eriksson Drake
. Söner: Jöns och troligen även Per som 1565 köpte ett hemman i Ytterjeppo, senare kallat Draka.


1580—1598
Jöns Olofsson
, son till Olof Eriksson Drake, troligen den ”Jöns Drake” som omnämns som landsköpman i Lapu by 1590. År 1627 är han upptagen i en personlängd tillsammans med sonen Anders. Jöns är då 64 år, eller född 1563, sonen Anders är 30 år, född 1597. En annan son hette Henrik.


1599—1625
Henrik Jönsson
, son till föregående bonde Jöns Olofsson. Hemmanet omfattade 1 mantal. Kallas ”Henrik Jönssons hemman” ännu år 1645.


1625—1629
Anders Jönsson
, bror till Henrik Jönsson. 1621 och 1625 omnämns en Sigfrid Drake, möjligen bror till Anders, och 1637 omnämns en Sigfrid Andersson knekt, i en längd över män i åldern 15—60 år i kyrkbyn. Om han är son till Anders Jönsson på Drakabacka är oklart. Anders Jönsson hade åtminstone tre barn: Marcus, Margareta och Carin. Döttrarna gifte sig med handelsmän och rådmän i Nykarleby; Carin med Hans Dorff och Margareta med Jacob Eriksson Elfving, ägare till det hemman som senare fick namnet Pelkos i Forsby.


1630—1644
Marcus Andersson
, son till förra bonden Anders Jönsson. Han flyttade till Nykarleby och blev handelsman där 1635. Rådman 1641, riksdagsman 1644. Död i Stockholm hösten 1644. Som handelsman tog han namnet Neostadius. Hans hustru var Margareta Casparsdotter Alstadius. De hade åtminstone två barn, Gustaf Marci Neostadius, kapellan i Nykarleby och Casparus Marci Neostadius, kapellan i Gamlakarleby.


1645—1675

Änkan Margareta Casparsdotter. ”Draka Margareta” omnämns 1636 i en längd över folket i byn.


1676—1712
Gustaf Marci Neostadius
, son till förra ägaren. Kapellan i Nykarleby. Död 1712. Ägde efter sin mor 7/12 mantals Drakabacka hemman. 5/12 mantal hade skrivits under kyrkoherdebolet 1696. Han ägde dessutom 1/2 mantal ”Olof Jönssons” hemman, eller den s.k. ”Recidens åkern” i Kyrkobyn.
Hustru:Brita Hoffrenia, född 1660, död 1739.
De hade två söner som var kapellaner i Nykarleby: Henric och Gustaf, samt en son Johan som var stadsnotarie i Nykarleby.
Landbonde: Gabriel Påhlsson, (enligt tingsprotokoll 1693).


1712—1713

Änkan Brita Hoffrenia, Säljer år 1713 hemmanet åt länsman Lorentz Nordman.


1713—1737
Lorentz Nordman
, länsman i Nykarleby,dog 1737 på Drakabacka. Han ägde även hemman på Nygård i kyrkobyn.
Hustru: Catharina Asplund.
Dottern Beata Nordman, född 1726 gifte sig med Fredric Carl Basilier.


1737—1747
Änkan Catharina Asplund.


1748—1786
Fredric Carl Basilier
, schäfer (fårfarmare) och tobaksplantör, född 1711 i Ramnus i Västmanland, Sverige, död 1786 på Drakabacka. Gift 1747 med förra hemmansägaren Lorentz Nordmans dotter Beata Nordman, född 1726 på Drakabacka, död där 1811. Basilier hade kanhända en fårfarm, och försökte sig på tobaksodling på hemmanets marker. En s.k. ”husman”, Johan Olofsson med hustru fanns även antecknad på hemmanet 1748—1754. Redan år 1774 är Drakabacka enligt mantalslängden delat i två hemmansdelar, vardera på 5/24 mantal. Basilier besitter den ena delen, och den andra delen innehas av bönderna Erik Eriksson, född 1735, hustru Maria Henriksdotter, född 1731, och Daniel Mattsson, född 1742.


1788—1795
Drakabackahemmanet, som nu omfattar 13/24 mantal, är delat i två hemman på vardera 13/48 mantal. Det ena hemmanet brukas av Lars Andersson, född 1741 i Kronoby och hans hustru Brita Jakobsdotter, född 1745 i Kronoby. Det andra hemmanet brukas från år 1794 av Matts Carlsson Nix, född 1750 i Pedersöre.

 


Från 1795 fram till 1940-talet finns på DRAKABACKA tre hemman som i fortsättningen benämnes hemman A, B, C. Lars Anderssons hemman delas i två lika stora hemman, på vardera 13/96 mantal. Hemman A ägs av Matts Johansson Bro och hemman B av tidigare omnämnda Lars Andersson. Det tredje hemmanet C, som ägs av Matts Carlsson Nix är oförändrat 13/48 mantal.


HEMMAN A

1795—1807
Matts Johansson Bro
, född 1763 i Pedersöre, måg på Bro i Forsby. Död 1807 i Forsby. Matts ägde även svärfaderns hemman B, på Bro.
Gift med bonddottern Maria Mattsdotter Bro, född 1769.
Hemmanet, som var på 13/96 mantal, hade han övertagit av förra bonden på Drakabacka, Lars Andersson. Troligen det hemman som även beboddes av Basiliers änka Beata Nordman, död 1811, och dottern Caisa Beata Basilier, född 1750. Lars Andersson behåller det andra hemmanet (B).


1807—1830
Gustav Mattsson
, förra bonden Matts Johanssons måg, född 1787 i Kovjoki och hans hustru Anna Mattsdotter Bro, född 1792 på Bro, död där 1831. Bosatta på Bro, men brukar även detta Drakabackahemman.


1830—1835
Johan Persson Merijärvi
, född 1786 i Kronoby.
Hustru: Greta Henriksdotter, född 1788 i Kronoby.


1835—1839
Gustav Häggblom
, född 1791 i Kronoby, död i Nykarleby 1851.
Hustru: Lisa Stenman, född 1785 i Nykarleby, död där 1852, dotter till stadsbetjänten Johan Stenman och Susanna Sund.
Häggblom var tidigare sjöman, inflyttad från Gamlakarleby 1817. Blev forman 1838 och gästgivare 1844. Han var också arrendator av stadens kvarn 1838—1848.
Drakabackahemmanet brukades av Anders Simonsson Åiwåbeck, född 1804 i Såka, Gamlakarleby.


1840—1844
Henrik Johansson Stadig
, född 1797 i Jeppo, död 1868 på Drakabacka. Han var son till korpralen och rustmästaren Johan Fredrik Stadig på torpet Nr 141 i Överjeppo.
Hustru: Maria Persdotter Styrmans, född 1798 i Karby, död 1867 på Drakabacka.
Henrik Stadig kom från Jalasjärvi 1838 och köpte 1839 ett hemman på Bonäs i kyrkobyn. Redan följande år sålde han detta hemman och köpte ett på Drakabacka som sonen Johan Fredrik övertog 1844.
Drakabackahemmanet brukades 1839—1844 av Johan Johansson Broända, född 1812 i Storby, Gamlakarleby.
Hustru: Greta Johansdotter, född 1812 i Gamlakarleby.


1844—1852
Johan Fredrik Henriksson Stadig
, son till förra hemmansägaren, född 1821 i Jalasjärvi, död 1868 på Draka backa.
Hustru: Maria Andersdotter Jussila, född 1822 i Munsala.


1852—1870
Johan Abrahamsson Jussila
, född 1810 i Munsala.
Hustru: Anna Greta Danielsdotter Flygar, född 1818 i Monäs, Munsala.


1870—1879
Rådman Johan Adolf Lybeck. Ägde på 1870-talet ett 20-tal hemman i Nykarlebynejden. Hemmanet brukades av landbonden Jakob Isacsson Häggman, född 1852 i Munsala, f.d. sjöman.
Hustru: Maria Sofia Johansdotter, född 1858, död 1879, torpardotter från Drakabacka.


1879—1885
Johan Mattsson Finnström
, född 1846 i Markby, f.d. sjöman.
Hustru: Anna Lena Johansdotter, född 1848 på Sorvist i Forsby.


1885—1896
Jacob Jacobsson Rönnlund
, född 1814 på Måtar i Jeppo, död 1896 på Drakabacka.
Hustru: Greta Henriksdotter, född 1828 i Jeppo, död 1904.
Rönnlund hade tidigare varit bonde på Pelkos.


1896—1908

Bondeänkan Greta Henriksdotter och dottersonen August Emanuel Emanuelsson Rönnlund, född 1874 i Forsby.
Hustru: Edla Elisabeth Gustavsdotter Westerlund född i Forsby.
August var son till sjömannen Emanuel Mattsson, bror till förra bonden Johan Mattsson Finnström. Emanuel var gift med förra bonden Jacob Rönnlunds dotter Maria.


1908—1909

Hemmanet innehades en kort tid av och skogsinstruktören Vilhelm Andersson, född 1864 i Helsingfors.
Hustru: Mariana Tomasdotter Porvari, född 1871 i Sippola


1909—1914
Gustav Hansson Ryss
, född 1861 i Pedersöre. Död 1921 som parcellägare på Drakabacka.
Hustru: Sofia Jakobsdoter Stenbacka, född 1856 i Jeppo, död 1950 i Forsby.
Gustav var slaktare och kallades ”slaktar-Gust”. Han hade tidigare varit bonde på Grötas i Jeppo.


1914—1945
Johannes Villiam Jansson
, måg, född 1886 på Pelkos i Forsby, död 1963 på Drakabacka, son till Johan Johansson Jansson bonde på hemman (B) på Drakabacka.
Hustru: Hilma Maria Gustavsdotter, född 1885 i Jeppo, död 1965 i Forsby, dotter till förra bonden på hemman A.


1945—
Helge Johannes Jansson
, född på Drakabacka 1919, son till förra bonden.
Hustru: Tekla Irene Nylund, född 1923 i Munsala.


HEMMAN B

1795—1802
Lars Andersson Lybeck
född 1741 i Kronoby, död 1802 på Drakabacka.
Hustru: Brita Jakobsdotter Still, född 1763 i Kronoby, död 1804 på Drakabacka.
Redan 1788 var han bonde på Drakabacka, men sålde 1795 bort halva hemmanet, hemman A. Hemmanets storlek 13/96 mantal.


1802—1811
Hans Larsson Drakabacka
, son till förra bonden, född 1774 i Kronoby, död 1846 i Kovjoki.
Hustru: Andersdotter Marken, född 1782 i Kovjoki, död 1829 i kyrkoby.
Hans Larsson ägde 1811 även ett hemman på Smedsbacka. Sålde båda hemmanen samma år och flyttade till Karstula varifrån han dock återvände redan 1812. Därefter landbonde på Sorvist och i Jeppo. 1807—1808 sköttes hemmanet av bonden Erik Eriksson på Mickelsbacka.
Hans Larsson hade en son, Matts Hansson, född 1804 på Drakabacka som tog namnet Nylund. Han blev skeppare på Nykarlebyfartyg som gick på Östersjön. Skeppsborgare i Nykarleby 1840—1849. Död där 1856. En son, Carl Nylund, född 1838, död 1918 blev handlande och rådman i Nykarleby.


1811—1818
Abraham Mattsson Bro
, född 1755 i kyrkoby. Han var bosatt och bonde på Bro men han brukade också Drakabackahemmanet.
Hustru: Brita Danielsdotter, född 1754 i Kronoby, död 1810 på Bro i Forsby.


1818—1829
Hans Mattsson Rundell
, f.d. sjöman, född 1786 på Isakas i kyrkoby.
Hustru: Maria Mattsdotter Bro, född 1788 i Överjeppo.
Flyttar till Bro och är där antecknad som sytningsbonde från 1834.


1830—1836
Johan Mattsson Pärthållar
, född 1786 i Evijärvi.
Hustru: Greta Johansdotter, född 1786 i Terijärvi.


1837—1868
Erik Johansson Björkbacka
, född 1811 på Björkbacka i Munsala, död på Drakabacka 1868. Nämndeman.
Gift 1: år 1837 med Sanna Lisa Carlsdotter, född 1813 på Drakabacka, död där 1860, dotter till bonden på hemman C, Carl Mattsson.
Gift 2: år 1862 med sjömansänkan Charlotta Lovisa Westerman, kallad ”Målarlotta”, född 1817 i Pedersöre, död 1887 på Forsbacka. Efter mannens död gifte änkan om sig med bondeänklingen Jakob Jakobsson Forsbacka.


1869—1879
Ägare, rådman Johan Adolf Lybeck, född 1807 i Vasa, död 1895 i Nykarleby. Under 1870-talet ägde han hela Drakabacka. Hemmanen B och C som varit 13/96, respektive 13/48 mantal sammanslogs och delades till två lika stora hemman på vardera 13/64 mantal.
Hemman B brukades under denna tid av landbonden Johan Johansson Olin, född 1824 i Oravais.
Hustru: Anna Gustavsdotter Wiik, född 1844 i Larsmo.


1879—1894
Johan Jakobsson
, bonde och kyrkvärd, född 1849 i Nykarleby, död 1894 på Drakabacka.
Hustru: Maria Katarina Karlsdotter, född 1852 i Larsmo, död 1920.


1895—1900
Karl Eriksson Mariedal
, född 1765 i Munsala,.
Gift 1895 med Edla Sofia Eriksson, född 1869 i Nykarleby.


1900—1906
Jakob Johansson Kull
, född 1854 i Pedersöre, död 1927 i Jakobstad.
Hustru: Greta Lisa Johansdotter Vik, född 1861 i Karby, Pedersöre.


1906—1908
Emil Johannes Jakobsson Wik
, född 1882 i Pedersöre, död 1971 i Nykarleby.
Hustru: Hilma Sofia Johansdotter Wik, född 1882 i Pedersöre.


1908—1926
Johan Jansson Ohls
, senare Forsgård, född 1849 på Ohls i Munsala, död 1934 på Haga i Nykarleby.
Hustru: Anna Sanna Israelsdotter Lassila, född 1852 i Kovjoki, död 1930 på Haga i Nykarleby.
Sonen Johannes Viliam Jansson, blev bonde på Drakabacka hemman A. Mågen Simon Henriksson Ahlskog, blev bonde på Drakabacka hemman C, och sonen Hugo Axel Forsgård övertar hemman B, se nedan.


1926—
Hugo Axel Forsgård
, född 1894 på Pelkos i Forsby, död 1977 på Drakabacka.
Hustru: Elin Johanna Sundqvist, född 1900 i Munsala, död 1978.


HEMMAN C

1795—1810
Matts Carlsson Stubb
, eller Nix, född 1750 på Stubb i Överesse, först måg på Nix, sedan bonde på Drakabacka. Död där 1810.
Hustru 1: Maria Mattsdotter Nix, född 1751 i Pedersöre, död 1792 på Nix.
Hustru 2: 1793, Maria Larsdotter född 1763 i Esse.


1810—1839
Carl Mattsson Drakabacka
, son till förra bonden, född 1777 på Nix i Pedersöre, död 1850 på Drakabacka.
Hustru: Magdalena Larsdotter, född 1773 i Esse.


1839—1870
Henrik Johan Mattsson Qvist
, eller Näs, född 1816 i Monäs, Munsala. Död 1868 på Drakabacka.
Gift 1839 med förra bonden Carl Mattssons dotter, Lena Carlsdotter, född 1816 på Drakabacka, död där 1882 som sytningsänka.
En syster, Sanna Lisa Carlsdotter, gifte sig med Erik Johansson Björkbacka, bonde på hemman B.


1870—1879

Ägare, Johan Adolf Lybeck, född i Vasa 1807, död 1893 i Nykarleby. Rådman, tidvis ägare till ett 20-tal hemman i Nykarlebynejden. Hemman C 13/64, mantal. Lybeck ägde på 1870-talet alla hemman på Drakabacka. Hemman C brukades av landbonden Johan Johansson, född 1838 i Alahärmä.
Hustru: Sanna Lisa Johansdotter, född 1847 i Nykarleby.


1880—1906
Anders Johansson Nylund
, bonde och nämndeman. Född 1850 på Nors i Socklot, död 1906 på Drakabacka.
Hustru: Maria Israelsdotter Lukus, född 1851 på Lukus i Kovjoki, död på Brännan i Forsby 1928.
[Olyckshändelse.]


1906—1943
Simon Henrik Gammelgård
, senare Ahlskog, född 1877 i Kimo, Oravais, död 1943 på Drakabacka.
Gift 1: år 1900 med Lisa Sofia Johansdotter Vestlin, född 1876 i Kimo, Oravais, död 1921 på Drakabacka.
Gift 2: 1924 med Anna Alexandra Forsgård, född 1875 på Drakabacka, dotter till bonden på hemman B.
Söner: Simon, Axel, Erik.


1943—
Simon Johan Simonsson Ahlskog
, född 1901 i Oravais.
Hustru: Mili Katarina Karlsdotter Back, född 1907 i Oravais.
Axel Simonsson Ahlskog, född 1904 i Forsby, död 1973 på Drakabacka.
Hustru 1: Ester Karolina Renvaktar, född 1908 på Renvaktar, död 1939 på Drakabacka.
Hustru 2: Nanny Sofia Alexandersdotter Nylund, född 1912 på Lunabba i Pedersöre.
Erik Hugo Simonsson Ahlskog, född 1909 på Drakabacka, död där 1968.
Hustru: Agnes Katarina Andersdotter Eklöf, född 1922 i Jeppo.

 


Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 60–65.


Nästa hemman: Bro.
(Inf. 2004-09-22.)