Klockars i Kyrkoby — Hemmanets ägare


[Allmänt om hemmanet.]

Det odelade hemmanet

1549 — 1552
Sven Björnsson
.

1552 — 1592
Per Svensson
, son. År 1573 fanns på hemmanet 18 1/2 spannland odlad jord, 8 kor och där bodde 4 vuxna personer.

1592 — 1625
Nils Persson
, son. 1608 skattar hemmanet för 1 mantal.

1626 — 1635
Henrik Nilsson, son. I personlängden för år 1627 är Henrik 65 år, född c:a 1562, sonen Anders är 28 år och sonen Olof 25 år. En tredje son hette Per.

1635 — 1648
Anders Hindersson
, son till förra bonden, född c:a 1599. Av hemmanet var 1/4 mantal öde år 1645.

1648 — 1690
Per Hindersson
, bror till förra bonden, var troligen innehavare av hemmanet. Hemmanet har efter honom även kallats "Perhinders". Hemmanet fanns under denna tid upptaget i Jordboken som "Nils Perssons hemman". Det nämns inte i mantalslängderna vilket tyder på att hemmanet sköttes av legofolk eller jordbönder. Per Hindersson var nämligen bosatt i staden där han erhöll burskap som borgare 1637, som han sade upp 1689 för att inte på grund av stadens fundationsbrev förlora sin rätt till hemmanet. Han flyttade tillbaka till Klockars, troligen år 1684. 1620—1684 var Nykarleby stad också den egentliga ägaren, emedan detta hemman liksom hela kyrkbyn vid stadens grundande 1620 överlämnats till staden, den s.k. donationsjorden, som sedan frigavs genom Karl XI:s reduktion 1684.

1690 — 1709
Jakob Persson
, son till förra bonden.
Hustru: Barbro.
Broder, Pehr.
Hustru: Margareta.
Syster Maria.
Bror: Knut.

1709 — 1723
Henrik Jakobsson
, son till förra bonden, född 1687, död 1743 på Klockars.
Hustru: Valborg Henriksdotter. Henrik anhåller 1722 om skattefrihet då hemmanet varit öde under stora ofreden.
Barn: Anders, gift med Maria, Anna gift med Carl, och Brita, se nedan.

1723 — 1741
Henrik Jakobsson
, som förut till år 1735.
Sedan sonen Anders Henriksson,
Hustru: Maria.
Matts Persson, måg, född 1691, död 1751 på Klockars.
Hustru: Brita Jakobsdotter Klockars, född 1694, död 1755 på Klockars.
Söner: Per och Henrik.

1742 — 1760
Per Mattsson Klockars
, son till förra bonden Matts Persson, född 1719 på Klockars, död där 1762. Innehavare av kronohemmanet Klockars som inlöstes av honom till skatte år 1760 och delades mellan honom och brodern Henrik.
Hustru: Margareta Persdotter Bergdahl, född 1732, död 1790. Omgift 1770 med drängen Mickel Mattsson, född 1743 i Lohteå, död 1780.

Henrik Mattsson Klockars, bror till Per, född 1720 på Klockars, död där 1756.
Hustru: Susanna Thomasdotter, född 1726 i Jeppo, död på Klockars 1785, efter mannens död omgift med Matts Mattsson född 1720 i Pedersöre, som sedan blev bonde på Klockars.

1760 delades hemmanet mellan Per Mattsson, hemman A, och Matts Mattsson, hemman B.HEMMAN A

1762 — 1814
Petter (Peter, Per) Persson Klockars
, född 1752 på Klockars, död där 1814. Endast 10 år gammal vid faderns död, övertog han vid myndig ålder dennes hemman som styvfadern förvaltat. Häradsdomare 1801. Redan år 1800 var han representant för bondeståndet i Österbottens Medledes domsaga till riksdagen i Norrköping. I januari 1809 var Petter Klockars medlem i en deputation till kejsar Alexander I och inlämnade där en klagoskrift för erhållande av ersättning för skador som drabbat den civila befolkningen. Till den i mars 1809 sammankallade lantdagen i Borgå var Klockars åter bondeståndets representant. Han utsågs av kejsaren till bondeståndets talman.
Petter Klockars var gift:
1: Med Susanna Johansdotter Renvaktar, född 1751, död 1804 på Klockars.
2: Med Maria Hansdotter Rosenlund, född 1766 på Grötas i Jeppo, död 1836 på Klockars.
[Minestavlan i rådhuset.]

År 1814 delades hemman A i två hemman, som övertogs av sönerna Johan A1, och Mickel, A2.HEMMAN A1

1814 — 1827
Johan Persson Klockars
, son till förra bonden, född 1773 på Klockars, död där 1827 genom drunkning i Nykarleby älv. Nämndeman.
Hustru: Maria Karlsdotter Renvaktar, född 1777 i kyrkoby, död 1840 på Klockars.

1827 — 1862
Per Johan Johansson Klockars
, son till förra bonden, född 1799 på Klockars, död där 1867.
Hustru: Kajsa Mattsdotter Mickelsbacka, född 1802 i Kyrkoby, död 1866 på Klockars.

1862 — 1868
Matts Persson Klockars
, son till förra bonden, född 1831 på Klockars, död 1905 på Ohls i Kyrkoby. Var arrendator på Yrjäs 1856, flyttade tillbaka till Klockars 1862 och blev sedan bonde på Ohls 1871.
Hustru: torpardottern Greta Stina Jakobsdotter Nygård, född 1831 i Kyrkoby, död 1887 på Ohls.

1868 — 1913
Jakob Johansson Inborr
, tog senare namnet Jansson, född 1834 i Pedersöre, död 1918 på Smedsbacka.
Hustru: Maria Johansdotter Bonäs, född 1841 på Bonäs i Kyrkoby, död 1920 på Smedsbacka. Jakob var 1860—1868 bondmåg på Bonäs.

1913 — 1917
Axel Andersson Lund
, född 1882 i Kyrkoby. Flyttade till staden 1921.
Hustru: Maria Johansdotter Nygård, född 1883 i Markby.

1917 — 1953
Jonas Andersson Kecklund
, född 1889 i Purmo.
Hustru: Johanna Andersdotter, född 1887 i Purmo. Äger även hemman A2.

1953 —
Ture Valdemar Kecklund
, son till förra bonden, född 1922 i Kyrkoby.
Hustru: Ellen Joensuu, född 1923 i Kortesjärvi.HEMMAN A2

1814 — 1838
Mickel Persson Klockars
, son till förra bonden, född 1783 på Klockars, död 1849 på Ohls. Bonde först på faderns halva hemman, sedan på Ohls. Nämndeman.
Hustru: Susanna Andersdotter Juthe, född 1787 i Kyrkoby, död 1866 på Ohls.

1838 — 1843
Anders Mickelsson
, son till förra bonden, född 1813 på Klockars, död där 1843.
Hustru: Brita Lisa Jakobsdotter Loilax, född 1816 i Munsala.

1843 — 1849
Änkan Brita Lisa Jakobsdotter Klockars, född 1816 i Munsala.

1849 — 1873
Johan Jakob Mickelsson Klockars
, bror till förra bonden Anders Mickelsson, född 1822 på Klockars, död där 1887. Sjöman. År 1874 ägare till Klockars hemman B2.
Hustru: Brita Kaisa Karlsdotter Sorvist, född 1827 på Sorvist, död 1879 på Klockars.

1873 — 1912
Jakob Johansson Backman
, son till förra bonden, född 1850 på Klockars, död där 1913. Köpte 1898 även ett annat hemman på Klockars, B1.
Hustru: Kaisa Sofia Gustavsdotter Hannula, född 1851 i Kovjoki, död 1929 på Jutas.

1912 — 1915
Frans Edvard Backman
, son till förra bonden, född 1884 på Klockars, död där 1915.
Hustru: Maria Alexandra Andersdotter Mannfors, född 1880 i Socklot.

1915 — 1917
Karl Edvard Hansson Hellman
, född 1883 på Ohls i Kyrkoby.
Hustru: Maria Irene Jakobsdotter Ohls, född 1888 på Ohls. Flyttar till staden.

1918 — 1927
Karl Gustav Johansson Östman
, född 1873 i Kvevlax.
Hustru: Greta Lisa Rosenqvist, född 1874 i Vörå. Flyttar till staden 1927.

1928 — 1947
Jonas Andersson Kecklund
, född 1889 i Purmo. Äger även hemman A1.
Hustru: Johanna Andersdotter, född 1887 i Purmo.

1947 —
Ture Valdemar Kecklund
, född 1922 i Kyrkoby, son till förra bonden.
Hustru: Ellen Joensuu, född 1923 i Kortesjärvi.HEMMAN B

1760 — 1782
Matts Mattsson
, född 1720 i Pedersöre. Flyttar till Oravais 1791.
Hustru: Änkan till förra bonden, Susanna Thomasdotter, född 1726 i Jeppo, död 1785 på Klockars. Efter Susannas död övertogs hemmanet av hennes söner i första äktenskapet med bonden Henrik Mattsson.

Från 1782 är hemmanet B delat i två hemman mellan sönerna till förra bonden Henrik Mattsson Klockars. Hemman B1 övertas av sonen Matts och hemman B2 av sonen Thomas.HEMMAN B1


1782 — 1805
Matts Henriksson Klockars
, född 1752 på Klockars, död där 1805.
Hustru: Anna Göransdotter, född 1752 i Monå.

1806 — 1844
Johan Mattsson Klockars
, son till förra bonden, född 1778 på Klockars, död där 1842.
Hustru: Brita Persdotter Sorvist, född 1783 i Kyrkoby, död 1851 på Klockars. Ägde från år 1836 även hemman B2.

1844 — 1855
Johan Johansson Klockars
, son till förra bonden, född 1815 på Klockars, död 1855.
Hustru: Anna Sofia Mattsdotter Smeds, född 1816 i Socklot, död 1885 på Jutas. Som änka flyttade hon till Jutas med sina barn, där hon blev medåbo och sönerna senare bönder.

1855 — 1857
Johan Kullberg
, född 1812 i Munsala.
Hustru: Anna Lena Persdotter, född 1805 i Munsala.

1857 — 1867
Anders Hansson Jussila
, född 1805 i Kronoby.
Hustru: Anna Caisa Johansdotter, född 1805 i Pedersöre, död 1869 på Ohls.

1867 — 1874
Matts Andersson
, född 1842 i Munsala.
Hustru: Anna Lisa Andersdotter Lågväg, född 1843 i Ytterjeppo.

1874 — 1878
Handl. M. Hedström
Rådman Carl Nylund
Fiskal E. O. Söderström

1878 — 1882
Erik Leander Eriksson Jutas
, född 1852 i Nykarleby.
Hustru: 1875, Anna Lena Jakobsdotter Isakas, född 1851 i Kyrkoby.

1882 — 1898
Henrik Forsström
, född 1834 i Jungar, Jeppo.
Hustru 1: Anna Garielsdotter, född 1835 i Ytterjeppo.
Hustru 2: Enkan Maria Eriksdotter Måtar, född 1848 i Jeppo.

1898 — 1911
Jakob Johansson Backman
, född 1850 på Klockars. Äger även hemman A2, 1873—1912. Se detta hemman.

1911 — 1915
Brita Lisa Mattsdotter Yrjäs
, änka efter arrendatorn på Yrjäs i Forsby Matts Mattsson Träsk, född 1864 i Munsala. Flyttar till Kärr i Forsby 1915 där hon köper hemman A2.

1915 — 1939
Simon Mickelsson Ollus
, född 1874 i Vörå, död 1939 på Klockars i Kyrkoby.
Hustru: Maria Mattsdotter Backlund född 1878 i Oravais, död 1962.

1939 — 1944
Maria Mattsdotter
, änka efter förra bonden.
Son: Ernst Alfred Simonsson Ollus, född 1922, stupade 1944.

1945 —
Ingmar Evald Karlsson Nylund
, född 1926 i Yterjeppo.
Hustru: Förra bondens dotterdotter Linnea Maria Gustavsson Ollus, född 1923 i Kyrkoby.HEMMAN B2

1782 — 1812
Thomas Henriksson Klockars
, son till förra bonden Henrik Mattsson, född 1753 på Klockars, död där 1812.
Hustru: 1777, Greta Ersdotter, född 1756 i Pedersöre, död 1820 på Klockars.

1812 — 1831
Erik Thomasson Klockars
, son till förra bonden, född 1783 på Klockars, död där 1853.
Hustru: Brita Jöransdotter, född 1784 i Monå, död 1824 på Klockars.

1831 — 1836
Matts Eriksson Klockars
, son till förra bonden, född 1813 på Klockars. Flyttade till Finskas i Överjeppo.
Hustru: Anna Lisa Jakobsdotter Finskas, född 1805 i Överjeppo.

1836 — 1837
Johan Mattsson Klockars
, son till Matts Henriksson (B1), född 1778 på Klockars, död där 1842. Ägde även hemman B1.
Hustru: Brita Persdotter Sorvist, född 1783 i Kyrkoby, död 1851 på Klockars.

1837 — 1841
Erik Mattsson Mickelsbacka
, född 1804 i Kyrkoby. Kommit från Munsala 1836.
Hustru: 1825, Greta Eriksdotter Klockars, född 1803 i Kyrkoby.

1841 — 1844
Johan Johansson Klockars
, född 1815 på Klockars, död där 1855. Ägde tidigare hemman B1.
Hustru: Anna Sofia Mattsdotter Smeds, född 1816 i Socklot, död 1885 på Jutas.

1844 — 1849
Petter Johansson Klockars
, född 1799 på Klockars, död där 1867. Ägde även hemman A1.
Hustru: Kaisa Mattsdotter Mickelsbacka, född 1802 i Kyrkoby, död 1866 på Klockars.

1849 — 1852
Matts Mattsson Häggman
, född 1824 i Purmo.
Hustru: Kaisa Eriksdotter, född 1826.

1852 — 1859
Johan Nilsson
, född 1825 i Munsala.
Kommit från Munsala 1852. Flyttade till Nykarleby 1859.
Hustru: Sanna Eriksdotter Klockars, född 1831 i Forsby.

1859 — 1870
Gustav Andersson Hannula
, född 1808 i Kovjoki.
Hustru: Anna Caisa Johansdotter, född 1815 i Forsby.

1870 — 1871
Rådman J.A. Lybeck
.

1871 — 1874
Erik Mattsson
, född 1824 i Purmo. Kommit från Alajärvi 1872.
Hustru: Sanna Henriksdotter, född 1826 i Alajärvi.

1874 — 1887
Johan Jakob Mickelsson Klockars
, son till Mickel Persson (A2), född 1822 på Klockars, död där 1887.
Hustru: Brita Kaisa Karlsdotter Sorvist, född där 1827, död på Klockars 1879.

1887 — 1908
Axel Backlund
, son till förra bonden, född 1859 på Klockars, död 1923 i Nykarleby. Till sjöss 1879. Sedan bonde på faderns hemman där han hade mejeri. Flyttade 1907 till staden, först som polis, sedan som gårdsägare och arbetare.
Hustru: Evelina Johansdotter Isakas, född 1870 i Kyrkoby, död 1927 i Nykarleby.

1909 — 1918
Anders Johansson Olin
, född 1857 i Forsby, död 1918 på Klockars. Komissionär, senare sågägare på Harald i Forsby. Har ägt hemman på Smedsbacka 1883—1898, på Jutas 1902—1906, och på Pelkos 1909—1911, samt varit arrendator på Jeansborg kyrkoherdebol.
Hustru 1: Thekla Amalia Eng, född 1861 i kyrkoby, död 1912 på Klockars.
Hustru 2: Änkan Hulda Lovisa Mattsdotter, född 1872 på Bro i Forsby, död 1958.

1918 — 1927
Änkan Hulda Lovisa Mattsdotter Olin
och Haralds såg.

1927 — 1928
Henrik Alfred Jakobsson Lillqvist
, född 1887 i Jeppo.
Hustru: Maria Irene Sundqvist, född 1895 i Nykarleby.
Hemmanet upphörde och införlivades med andra hemman.


Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 6–11.


Nästa hemman: Ohls.


Läs mer:
Klockars i Nykarleby landskommun av Woldemar Backman.