Ohls i Kyrkoby — Hemmanets ägare


[Allmänt om hemmanet.]

Det odelade hemmanet

1557 — 1627
Anders Olsson
. I en personlängd år 1627 uppges hans ålder till 90 år. Nämndeman 1572—1600. En son Erik är 66 år och en sonson Simon 26 år. Ännu år 1645 nämns i Jordaboken Anders Olssons hemman, trots att hemmanet övertagits av sonen Erik. Från 1608 skattar hemmanet för 1 1/4 mantal.

1627 — 1645
Erik Andersson
, son till förra bonden, född c:a 1561. Han brukade hemmanet troligen redan tidigare på grund av faderns höga ålder.

1645 — 1660
Simon Eriksson
, son till förra bonden, född c:a 1601. Hemmanets odlade areal minskar år 1645 till 1 mantal.

1661 — 1681
Anders Simonsson
, son till förra bonden. Från 1675 även mågen Johan Thomasson.
Hustru: Malin Andersdotter.
1678 nämns även sonen Anders Andersson och 1681 sonen Simon Andersson.
Hustru: Malin Thomasdotter.

1686 — 1724
Anders Andersson
, son till förra bonden.
Hustru: Lisa Mickelsdotter.
Svåger: Gabriel Andersson.
Hustru Brita Andersdotter.

1725 — 1735
Hindrich Zachrisson Mattinen
, född 1687 i Lehtimäki, död 1736 på Ohls.
Hustru: Lisa Eriksdotter Keisari, född 1693, död 1766 på Ohls.

1735 — 1770
Anders Zachrisson
, bror till förra bonden, född 1709 i Lehtimäki, död 1774 på Ohls i Kyrkoby.
Hustru: Lisa Andersdotter.
Husman: Erich Zachrisson, bror till förra bonden, född 1697 i Letimäki.
Hustru: Carin Eriksdotter, född 1709, död 1763.

1770 finns på Ohls två hemman på vardera 7/24 mantal. Det ena hemmanet (A) innehas av Henrik Andersson och det andra (B) av brodern Thomas Andersson.HEMMAN A

1770 — 1780
Henrik Andersson Ohls
, son till förra bonden Anders Zachrisson, född 1749 på Ohls.
Hustru: 1769, Anna Henriksdotter Paso?, född 1744 .
Åbo: Henrik Thomasson, född 1728 i Lappo.
Hustru 1:1765, Margareta Ersdotter Olsbacka? född 1722 i Kyrkoby.
Hustru 2: 1781, Susanna Johansdotter Draka, född 1755 i Ytterjeppo.

1781 — 1790
Abraham Mickelsson
, född 1752 på Jutas i Kyrkoby. Flyttar 1790 tillbaka till Jutas och blir bonde där (B2).
Hustru: Greta Johansdotter Jutas, född 1761 i Kyrkoby.

1790 — 1799
Johan Mickelsson
, bror till förra bonden, född 1739 på Jutas, död där 1809. Flyttar tillbaka till Jutas 1802 och blir bonde där (B2).
Hustru: Brita Jakobsdotter Mågas, född 1745 i Munsala Hirflax, död på Jutas 1805.

1799 är hemman A delat i två hemman, där hemman A1 innehas av Anders Abrahamsson Jutas, och hemman A2 av Anders Henriksson.HEMMAN A1
1799 — 1815
Anders Abrahamsson Jutas
, son till förra bonden Abraham Mickelsson som flyttade till Jutas. Anders var född 1778 på Jutas.
Hustru: Maria Andersdotter Skått, född 1780 i Vörå.

1815 — 1834
Margareta Persdotter Klockars
, änka efter bonden på hemman A2, Anders Henriksson Ohls. Ägde båda hemmanen A1 och A2

1835 — 1843
Johan Andersson Ohls
, son till förra bonden på hemman A2 Anders Henriksson. Johan var född på Ohls 1795, död där 1866.
Hustru: Sanna Andersdotter Laggnäs, född 1797 i Munsala, död 1879 på Ohls.

1843 — 1846
Petter Fredriksson
, född 1806 i Karby.
Hustru: Anna Maja Andersdotter, född 1805 i Esse.

1846 — 1849
Gustav Eriksson Mattjus
, född 1813 i Purmo.
Hustru: Beata Lena Andersdotter, född 1815 i Purmo.

1849 — 1868
Anders Jakobsson Pelkos
, född 1813 i Forsby, död 1868 på Ohls.
Hustru: Anna Magdalena Andersdotter, född 1815 i Pedersöre, död på Ohls 1863.

1868 — 1880
Hemmanet ägs av rådman Lybeck i staden. Landbonde: Karl Abrahamsson Lans, född 1829 i Mustasari.
Hustru: Torpardottern Susanna Johansdotter Ohls, född 1827 i Kyrkoby.

1880 — 1905
Matts Pettersson Klockars
, född 1831 på Klockars, död 1905 på Ohls. Kyrkvärd. Ägde även hemman A2 på Ohls.
Hustru: Torpardottern Greta Stina Jakobsdotter Nygård, född 1831 i Kyrkoby, död 1887 på Ohls.

1905 — 1917
Johan Jakob Mattsson Ohls
, son till förra bonden, född 1855 på Klockars, död 1917 på Ohls. Kyrkvärd.
Hustru: Johanna Karlsdotter Viklund, född 1867 i Socklot. Änkan och barnen antog namnet Barrner.

1917 — 1933
Änkan Johanna Karlsdotter Barrner.

1933 —
Sven Karl Mikael Barner
, son till förra bonden, född 1909 på Ohls.
Hustru: Helmi Johanna Johansdotter Backlund, född 1914 i Vexala. [Mor och systrar flyttade till stan.][En bild från ca 1915 då Johan Jakob Ohls var hemmansägare. Här med barnen, fr v. Sigrid 1905–1980, Jakob 1855–1917, Ruth 1912–1999, Johanna 1867–1958, Helmi 1899–1975, Sven 1909–1997, Helga 1896–1972, Anna Cecilia 1901–1919, Maria g. Hellman 1898–1930 (min mormor), Eliel 1894–1979. På bilden saknas sonen Selim 1891–1929. Alla födda och döda i Nykarleby förutom Eliel som emigrerade till Amerika och Ruth som flyttade till Jakobstad. År 1921 tog familjen efternamnet Barrner. Hemmanet är i släktens ägo ännu. I detta hus grundades år 1920 Salemförsamlingen i Nykarleby.

Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2021-08-22.)]


Den ringa begynnelsens dag

Det var en vacker vårsöndag, den 23 maj 1920. Solen värmde och lockade fram en spirande grönska. Luften var fylld av fågelsång och stilla helgdagsfrid. I det trevliga hemmet på Ohls i Nykarleby landskommun stod köksfönstret öppet och en svag vårbris fick de vita gardinerna att fladdra en aning. Där inne gick mor Johanna och sysslade. Hon hade nyss brett en nystruken duk på bordet och plockade fram kaffekoppar ur skåpet. Allt emellanåt kastade hon en blick ut genom fönstret – hon väntade tydligen gäster. Av hennes ibland spända ansiktsuttryck kunde man ana sig till att det väntade besöket inte hörde till vanligheten. Det fanns en förväntan i luften av att något betydelsefullt skulle hända, något som kanske skulle ha följder långt in i framtiden. Emellanåt stannade Johanna upp mitt i sina sysslor, knäppte händerna, slöt ögonen och sände en ordlös bön till sin Himmelske Fader, som helt visst förstod och gav sitt barn det lugn och den trygghet hon just då behövde.

Det hördes ljud från gårdsplanen. De första gästerna anlände. William och Selma Bäck kom med häst och kärra från Markby. Johanna gick ut på trappan för an välkomna sina gäster, tätt åtfölja av döttrarna Helga och Helmi, som också kommit tillstädes. Snart anlände också de andra, nämligen Ellen, Sandra och flera systrar samt Anders Ede, som kom ända från Purmo.


När alla hade kommit och slagit sig ned i stugan, inleddes samlingen med bön och bibelläsning. Man bad att himmelens Gud skulle välsigna deras sammankomst med sin närvaro och ge dem den visshet de behövde för att fana det beslut de alla en längre tid gått och funderat på. Alla de närvarande hade tidigare upplevt omvändelse och även låtit döpa sig. En del hade också tillhört någon frikyrkoförsamling i nejden. Nu hade man kommit fram till att det också i Nykarleby skulle behöva finnas en på Ordet grundad församling där alla kunde känna sig hemma. När de hade samtalat en stund, kom de fram till att i dag var dagen då beslutet skulle fattas och det blev ett enhälligt JA till att bilda en ny församling. De beslöt också att enligt Bibelns föreskrifter tillsätta äldste och avskilde för denna uppgift med bön och händers påläggning Anders Ede och William Bäck. Efter ytterligare gemensam bön och en stunds kaffedrickande skildes de åt ”med fridens tankar”.

Sex veckor senare, den 11 juli, samlades den  nybildade församlingen på samma plats. Under mellantiden hade man troligen också haft en del bönesamlingar i olika hem, men nu gällde det en viktig fråga, som också protokollfördes enligt följande:


§ 1. Frågan om huruvida det är nödvändigt eller bibliskt att i en åminnelsebok uppteckna de personers namn som blivit frälsta och döpta upptogs till behandling. Efter ett längre samtal och med ledning av några bibelställen beslöt församlingen att uppteckna medlemmarnas namn samt dessutom de viktigare beslut som fattas i församlingen som man vill bevara för framtiden. Dock anser icke församlingen detta för en livssak, utan om någon för sitt samvetes skull inte kunna låta teckna sina namn, så tillåtas de att deltaga i Herrens åminnelsemåltid, om de nämligen äro döpta i vatten enligt Guds ord och leva som kristna.


l detta möte var det 24 personer som lät anteckna sina namn i församlingsmatrikeln. Det fanns dock ännu sådana som tvekade och väntade med att officiellt ansluta sig till den nya församlingen. Alla var ändå välkomna att vara med i gemenskapen och enligt protokollet ”förenades församlingen i bön och skildes sedan med de bästa intryck”.


Iris Käld och Viola Enström: Hågkomster. Salemförsamlingen i Nykarleby 1920–2020 sid 15 f. Presentation.

Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2024-02-18.)]

HEMMAN A2

1799 — 1808
Anders Henriksson Ohls
, son till förra bonden Henrik Andersson, (1770—1780), född 1774 på Ohls, död där 1808.
Hustru: Margareta Persdotter Klockars, född 1776 på Klockars, död 1860 på Ohls.

1808 — 1813
Erik Thomasson Mietala
, född 1772 i Överjeppo.
Hustru: 1793, Maja Greta Johansdotter Ahlnäs, född 1775 i Pedersöre.

1813 — 1834
Änkan Margareta Persdotter Klockars
. Äger även hemman A1, 1815—1834.

År 1835 är hemman A2 delat i två hemman A2a och A2b.HEMMAN A2a

1835 — 1848
Per Andersson Ohls
, son till förra bonden, född 1805 på Ohls, död där 1867 som backstugusittare.
Hustru: Änkan Greta Mattsdotter Smeds, född 1804 i Socklot, död 1885 på Ohls.

1848 — 1856
Jacob Carlsson Salo
, född 1787 i Nedervetil, död 1856 på Ohls.
Hustru: Stina Johansdotter, född 1794 i Kronoby, död 1853 på Ohls.

1856 — 1871
Johan Johansson
, född 1835 i Gamlakarleby.
Hustru: Anna Caisa Eriksdotter, född 1825 i Pedersöre.

1871 — 1905
Matts Persson Klockars
, född 1831 på Klockars, död 1905 på Ohls. Kyrkvärd.
Hustru: Torpardottern Greta Stina Jakobsdotter Nygård, född 1831, död på Ohls 1887. Ägde även hemman A1.

Hemmanet sammanslås med hemman A1 och redovisas där från 1905.HEMMAN A2b

1835 — 1849
Mickel Persson Klockars
, född 1783 på Klockars, död 1849 på Ohls. Nämndeman. Bonde först på faderns hemman på Klockars.
Hustru: Susanna Andersdotter Juthe, född 1787 på Jutas, död 1866 på Ohls.

1849 — 1895
Mickel Mickelsson Cederström
, son till förra bonden, född 1815 på Klockars, död 1895 på Ohls. Gästgivare och bonde på Ohls.
Hustru: Bondeänkan Greta Persdotter Nygård, född 1821 i Gamlakarleby, död 1900 på Ohls.
Från år 1870 ägde Cederström även hemman B1, som efter hans död, övertogs av Karl Frilund 1897. Se vidare under B1.

Från 1880 är förutom Cederström Hans Johannes Alexandersson Hellman bonde på hemmanet, född 1854, död före 1895.
Hustru: Kaisa Stina Sigfridsdotter Ohls, född 1852 i Kyrkoby.

1895 — 1931
Bondeänkan Kaisa Stina Sigfridsdotter Hellman
, född 1852.
Son: Sigfrid August Hansson Hellman, född 1881.

1931 —
Jakob Vilhelm Johansson Holm
, född 1898.
Hustru 1: Anna Helena Elisabeth Mattsdotter Nyberg, född 1908, död 1939.
Hustru 2: 1943, Ellen Alice Niklasdotter Stenbacka, född 1914 i Munsala.
Hemmanet övertogs i början av 1940-talet av Reinhold Nygrén, hustru Signe.HEMMAN B

1770 — 1795
Thomas Andersson
, son till bonden Anders Zachrisson, född 1735 i kyrkoby, död 1806 på Ohls.
Hustru: Anna Ersdotter, född 1736 i Hirvlax, död 1803 på Ohls.

Från 1795 är B-hemmanet delat i två hemman, B1 som innehas av förra bondens son Erik Thomasson, och B2 som innehas av Thomas måg Erik Johansson.HEMMAN B1

1795 — 1832
Erik Thomasson
, son till förra bonden, född 1769 på Ohls, död där 1832.
Hustru: Christina Mattsdotter Loilax, född 1775 i Munsala, död 1843 på Ohls. Ägde även halva hemman B2, 1819—1824.

1832 — 1843
Bondeänkan Christina Mattsdotter
, född 1775.
Son: Erik Eriksson, född 1811, fosterson Jakob Johansson, född 1810.

1844 — 1854
Hemmanet ägs av bönderna Erik Wänman och Nils Israelsson på Jutas.


1854 — 1858
Johan Lisasson Rank
, född 1834 i Socklot.
Hustru: Maja Sofia Gustavsdotter Lassila, född 1834 i Kovjoki.

1858 — 1870
Erik Pettersson Raj
, född 1823 i Karby, död 1870 på Ohls.
Hustru: Greta Lisa Persdotter Skruf, född 1834 i Pedersöre.

1870 — 1895
Mickel Mickelsson Cederström
, född 1815 på Klockars, död 1895 på Ohls. Ägde även hemman A2b. Gästgivare och bonde på Ohls.
Hustru: Bondeänkan Greta Persdotter Nygård, född 1821 i Gamlakarleby, död 1900 på Ohls.

1897 — 1904
Karl Andersson Fridlund
eller Hvit, född 1862 i Monå, Munsala.
Hustru: Maria Sofia Johansdotter Gästgivars, född 1869 i Munsala.

1904 — 1934
August Alexandersson Hellman
, född 1861 på Ohls, död där 1934.
Hustru: Maria Vilhelmina Karlsdotter Bertula, född 1872 i Vexala, död 1956 på Ohls.

1934 — 1938
Gunnar Alexander Hellman
, son, född 1906 på Ohls, död där 1955.
Hustru: Ellen Johanna Elisabeth Nylund, född 1904.

1938 —
Karl August Hellman
, son, född 1905 på Ohls, död där 1955. Vistades i Kanada, Vancouver 1929—1938.
Hustru: Elsa Sofia Viktorsdotter Vik, född 1906 i Karby.HEMMAN B2

1795 — 1810
Erik Johansson Bro
, måg till förra bonden Thomas Anderson, född 1756 på Bro.
Hustru: Maria Thomasdotter, född 1758 på Ohls i Kyrkoby.

1810 — 1819
Johan Mattsson Pärthållar
, född 1786 i Evijärvi. Flyttar till Purmo 1824.
Hustru: Anna Johansdotter, född 1786 i Evijärvi.

1819 — 1832
Hemmanet ägs av bönderna Erik Thomasson Ohls och Abraham Johansson Jutas.

1832 — 1833
Johan Jakob Eriksson Biggas
, född 1812 i Kovjoki.
Hustru: Maja Greta Andersdotter Isakas, född 1814 i Kyrkoby.

1833 — 1845
Hemmanet äges av bonden Matts Johansson Smeds i Socklot, född 1776.

1845 — 1856
Jacob Thomasson Wik
, måg till förra ägaren, född 1819 i Socklot.
Hustru: Lena Mattsdotter Smeds, född 1819 i Socklot.

1856 — 1862
Hemmanet ägs av rådman Lybeck i Nykarleby.

1862 — 1870
Mårten Andersson Nyby
, född 1818 i Munsala.
Hustru: Anna Lisa Jacobsdotter Kock, född 1823 i Munsala.

1870 — 1886
Sigfrid Jakobsson Sigfrids
, född 1817 i Socklot död 1893 på Ohls.
Hustru: Maria Hansdotter Sorvist, född 1820 i Forsby, död 1888 på Ohls.

1886 — 1925
Karl Johan Sigfridsson Ohls
, son till förra bonden, född 1863, död 1928 på Ohls.
Hustru 1: 1886: Johanna Henriksdotter Pellis, född 1862 i Pedersöre, död 1894 på Ohls.
Hustru 2: 1897: Maria Lovisa Johansdotter Bjons, född 1859 i Purmo.

1925 — 1950
Karl Johan Holm
, född 1893 i Munsala, död 1958 på Ohls.
Hustru: Elsa Maria Fors, född 1903 i Munsala, död 1967 på Ohls.

1950 —
Karl Axel Holm
, son, född 1928 på Ohls i Kyrkoby.
Hustru: Alice Maria Björkqvist, född 1927.


Rudolf Olson (1997) Hemman och husbönder i Nykarleby Kyrkoby och Forsby 1548—1950, sid. 11–16.


Nästa hemman: Isakas.