Monumentet över stupade och Hjältegraven1918
Kvarter 1 Kvarter 3 Kvarter 2 Kvarter 6 Kvarter 7 Kvarter 5 Kvarter 8 Hjältegraven Kvarter 4 [Länkar till För frihet och fädernesland — Minnesskrift över svenskösterbottningar, som gåvo sina liv i kampen för Finlands självständighet under ofärdsåren eller i frihetskriget 1918.]

Emil Ahlström
Karl Björklund
Karl Draka
Einar Eriksson
Henrik Granroth
Verner Haglund
Rafael Heikel
Oskar Jakobsson [Karl Oskar Juthas?]
Karl Jutas
Väinö Kisor
Uno Nyman
Johan Sorfvist
Kristoffer Söderman
Johan Wikblom
[Ernst Bruno Björkqvist]


1939—1944

[Länkar till ”Fallen för fosterlandet” i Österbottniska Posten.]

Vinterkriget      
Gunnar Berglund Näset [Begravning] 19/2 1940
*
Runar Eng Näset 7/2 1940 *
Per-Olof Gyllenberg Näset 22/1 1940 *
Valter Hellman      
Birger Kronlund Näset 13/3 1940 *
Erik Lang Näset 13/2 1940 *
Lennart Nylund Viborgska Viken 19/2 1940 *
Rudolf Prüss      
Gustav Rajander sjukhus 1/3 1940 *
Anders Stenfors Viborgska Viken 7/3 1940 *
Fridolf Stenvall Näset 13/2 1940 *
[Karl Granvik
*9/10 1910
Leipäsuo 15/2 1940
Försvunnen.]
 
[Gunnar Berglund
*29/1 1918
Pienpero
(Bodde i Jakobstad)
19/2 1940]  

Fortsättningskriget
     
[25 juni 1941 – 19 september 1944]
Valter Backman      
Albert Björkman      
Lennart Hägglund Seesjärvi 31/10 1941 *
Sigfrid Julin      
Gunnar Keto Svir 8/10 1941 *
Axel Lindell Kuksmäki 6/9 1941 *
Fjalar Backman      
Paavo Hauta-Aho Jukosova 10/7 1943 *
Gunnar Holmqvist sjukhus 16/8 1943 *
Erik Höglund Svir 17/10 1943 *
Karl Blomqvist Näset, Tienhaara 23/6 1944 *
Sulo Elgbacka Näset 20/6 1944 *
Edvard Keto Svir 19/6 1944 *
Paul Mäenpää [Viborg] 20/6 1944]  
Ernst Nyblom Tienhaara 22/6 1944  
Erik Nylund Tienhaara 23/6 1944  
Ernst Ollus Viborg 31/7 1944 *
Birger Sarelin [Viborgs landskommun 26/7 1944 Jeppo]
Jaakko Sirén [Salmi   Lemi]
Birger Nylund Svir, Shemenski 25/10 1941 *
Valter Nylund      
Ragnar Westerholm Svir 25/10 1941 *
Jarl Åman Svir 25/10 1941 *
Anders Blomqvist Shemenski 13/4 1943   
Karl Frostdahl sjukhus 30/9 1942 *
Nils Lindström Svir, Shemenski 11/11 1942 *
Gustaf Nylund Shemenski 11/11 1942  
Johannes Sirén sjukhus 19/3 1942 *
Karl Gustav Stormåns Svir 10/7 1942 *
* begravda i hjältegraven      

 

Rudolf Olson (2000) Gravvårdsinskrifter, Gravgården i Nykarleby, Gamla delen 1833—, sid 4.


Nästa: Kvarter 1.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Frihets-/Inbördeskriget.
Innehållsförteckning till kapitlet Vinter-/Fortsättningskriget.
Minnesmärket.

Databasen över krigsdöda 1914–22 på Riksarkivets webbplats.
Databas över stupade i de finska krigen 1939–1945 på Arkivverkets webbplats.
(Rev. 2022-01-04 .)