SOCKLOT

Hemman och husbönder 1548—1850


av Rudolf Olson

1997

[Gick som följetong december 2005–april 2006.]

      Inledning 1
1. Gästgivars, Jessjivas 4
2. Sigfrids, Siffris 6
3. Snåre, Snåras 8
4. Vik, vanl. Ållas, Elljasas 11
5. Tågs, vanl. Nåssas 14
6. Nybonde, Nybondas 15
7. Ahlnäs, vanl. Rivas 18
8. Manfors, Mansfåss, del av Ahlnäs 21
9. Harald, Nybondas, Finnas 23
10. Mikkilä, Mittjils 25
11. Yrjäs och Nisula 26
12. Nors, Nåssas 29
13. Björn, Bakkas 30
14. Hemming, Back-Hemming, vanl. Anderssons 32
15. Nikonen 34
16. Rank 36
17. Hintz, Hintz-Jörans, Hints, Hinnsas 38
18. Frost, Frostdahl, gambäl- och nyfrostas 40
19. Gertruds, vanl. Åålila, Ålila-Siffris, Jöns-Gertruds 42
20. Smeds, Smessas 44


Rudolf Olson
(1997) Socklot. Hemman och husbönder 1548—1850.


Läs mer:
Socklot av Thure Sandvik i Den Österbottniska byn.
(Inf. 2005-12-12. rev. 2022-01-25 .)