Österbottniska Posten i november 1908


Kungörelse.

     Malmska sjukhuset i Jakobstad mottager patienter från och med den 3 instundande december, hvarom allmänheten härmed underrättas.

Woldemar Backman var mycket engagerad i sjukhusbygget.


     — Julen för dörren. I går vek jag enligt gammal vana in i hr Herlers järnhandel och studsade vid anblicken af den praktfulla  j u l u t s t ä l l n i n g e n.
     Var julen verkligen så nära? Och befann jag mig i Nykarleby?
Javisst. Gamla bekanta omgåfvo mig och … Ja, jag knep stadigt om börsen. Där var så många vackra saker. Järnhandeln har småningom, d. v. s. mycket fort, växt ut till ett bosättningsmagasin. De härligaste lampor ...Österbottniska Posten november 1908.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Kopian var egentligen tagen för Blad ur Nykarleby stads historia del 5 av P.W. Lybeck.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.