Österbottniska Posten i augusti 1908

 

[Sidan är under arbete, men eftersom Edvard Hellstrand
behövdes för Kommunaltaxeringen publicerar jag den ändå.]

  

Kungörelser.

Uppbörd
af smör och personella afgifter till
presterskapet i Nykarleby försiggår tors-
dagen den 20:de innevarande augusti,
som härmed samtliga betalningsskyldige
till kännedom meddelas.

    R. Petrell.     A Westerlund.Kommunalnämndens sammanträde hål-
les å Kuddnäs fattiggård lördagen
den 8 augusti kl. ½8 efermiddagen
för att besluta om vården af sinnes-
sjuka torparesonen Anders Peltola
m. m.
    Nykarleby den 4 augusti 1908.
S. Levlin.

Åstundas köpa.

En god mjölkko.
Edvard Hellstrand.


Biljetter
till Afrika och Amerika säljas härstädes
enbart af Finska Ångfartygs Aktiebola-
gets agent J. H. Holstius.
Obs.! Pass ombesörjasUtbjudes hyra.
I Heikels gård: bageri med …
vind, del i tvättstuga. Brunn på gården

Österbottniska Posten nr 32/1908.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Kopian var egentligen tagen för Hur björkens visa kom till.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Införd 2003-11-25.)

 

Till salu.

Prima kinesiskt
Thé

Firma Nyberg och Aminoff
hos Josefine Berg


Pärtspik
tillverkas och försäljes af
J. W. Nessler, Nykarleby.


Kuvert, brev och skrifpapper,
samt alla slag av skoltillbehör köpas
bäst och billigast å
Nykarleby Pappershandel.

Inkomna.
Enkla och eleganta F r u n t i m m e r s
h a t t a r. Beställningar mottags med
tacksamhet. Ommonteringar utföras å
Nykarleby Pappershandel.

Herr-ekiperingsartiklar, Dam-
toilettartiklar
m. m. å
Nykarleby Pappershandel.

Obs.! Trappan bredvid Postkontorets.Till salu.

För våra ärade kunder
delgifves,

att vi till agent i Nykarleby och dess
omnejd antagit handl. Aug. Casén.
    Till spinning emottages ull,ull
lump, äfvensom till utbyte af tyg.
Vadmal till stampning, färgning och
pressning. Hemspunnet ullgarn färgas
omsorgsfullt med vackra hållbara färger
    Profver å våra tillverkningar fin-
nes till påseende hos agenten handl.
Aug. Casén i Nykarleby.

Bennäs Yllespinneri och
Färgeri Aktiebolag.