För 50 år sedan, d.v.s. 1890

Februari.


     Statsrådet Z. Topelius har till Nykarleby kyrka skänkt en större silverkanna. Längs sidan
bär kannan på svenska och finska språket inskriften: »Den där törs tar han komme, och den där vill han tage lifvets vatten för intet.« Uppb. 22:17; samt under: »till Nykarleby kyrka 1890 af Z. Topelius.«

     Handl. J. Svedlin och apotekar J. Sandström ha inköpt 28/40 av Nykarleby tändsticksfabrik.

     Det är taxeringstider, och att man var modern i vår stad och publicerade de högst beskattades namn, kan erinras om. Sålunda omnämnes att konsulinnan P. Grundfeldt skattade för en inkomst av 24.000 mk, rådman J. A. Lybeck 17,200 mk, apotekar K. Ekros 14,000 mk o. s. v.

     Marknaden påstås vara endast ett folknöje. Varorna hade ej särdeles stor åtgång och hästarna voro medelmåttiga. Skrik, svordomar och hästplågeri i samband med marknadsliver påtalas som betänkande skuggsidor. — Den marknad som enligt almanackan skulle börja i dag blir ej av. Det är en annan marknad som pågår i landet.Tege (Ture Granqvist) i Österbottniska Posten nr 9/1940.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-08-04.)