För 50 år sedan

(1891)

     Stadsfiskalen har av utskänkningsbolagets vinstmedel tilldelats en gratifikation om 300 mk.

     Den 5 mars är vattnet öppet ända innanför Hellgrunds båk.

     Varghistorier äro i omlopp. »Än har en sett ulven mitt på ljusa dagen på fjärden vid Andra sjön, än har en annan sett hurusom densamme mitt i natten tagit en hund invid gården, än åter har den setts på »stenis träsket» icke långt från staden m. m. Tvivelaktigt är huruvida det nu i alla fall verkligen varit en varg — en av de hundar den skulle tagit lever ännu! — men så mycket torde dock kunna anses säkert, att varg verkligen uppehåller sig i trakten», säger tidningen.

     Från Vexala skrives om vargen; Måndagsmorgon då b:n Johan Smeds skulle gå för att ge mat åt hästen, fick han se en varg stående vid broändan, varpå Smeds genast vände om o. fick tag i »själabysson» [sälbössan]. Utkommen hade vargen gått utanför grinden på landsvägen och då Smeds skulle lägga an, gnodde den till skogs, så att snön yrde himmelhögt. I Munsala äro tre hundar och en katt (?) tagna av vargar.Tege (Ture Granqvist) i Österbottniska Posten nr 11/1941.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
Kopian var egentligen tagen för Avtäckning av minnestavla över stupade.
(Inf. 2004-03-06.)