Sommarens gröda.

Gräsväxten å stadens marker försåldes genom auktion vid drätselkammarens sammanträde den 21 dennes, och betalades härvid för nedannämnda ägolotter följande belopp:

Arrenderätten under 10 år för:

 • Heikbrännan [?] 570 mk
 • Formanshagen vid Koppelbacken 455 mk, för båda per år

Under 5 år:

 • Holmqvists nyodling vid Grev Tott gatan 160 mk årligen

För innevarande sommar:

 • Nålörnsåkern 200 mk
 • Leppogubben, lotten n:r I 235 mk, n:r II 200 mk, n:r III 370 mk, n:r IV 320 mk, n:r V 170 mk, nr VI 175 mk
 • Djupsten 120 mk
 • Stubbkärret [?] 55 mk
 • beteshagen vid Andra sjön 350 mk
 • Stenbacka åkern 196 mk
 • Mjökaråkern 40 mk [En hållplats vid Nykarleby Jernväg heter Mjökarn.]

Inom staden:

 • Fåfängan 60 mk
 • Topeliusparken 65 mk
 • järnvägsparken och Rummelbacken 332 mk
 • åbranten söder om bron på västra sidan 61 mk
 • d:o norr om bron 325 mk
 • området norr om Calamniuska gården 50 mk
 • Tullstranden 251 mk
 • Jeansborgsgatan 99 mk
 • gatan söder om seminariet 76 mk
 • järnvägsvallen å sträckan Stennästräsk—Remalsbacken 170 mk
 • d:o stationsområdet—Tinnarbäcken [?] 200 mk
 • d:o den återstående sträckan intill Kovjoki station 60 mk
 • esplanaderna i staden 69 mk
 • Brunnsholmarna 50 mk

Summa 5,435 mk, varav för gräsväxten å de områden, som såldes blott för innevarande sommar 4,250 mk.

Senaste år stego stadens inkomster vid auktionen å gräsväxten till 9,295 mk, härav för sådana lotter, som säljes blott för ett år, till 7,333 mk. Priset har sålunda fallit väsentligt under det senaste året.


[Hugo Renvaktar och Erik Fagerholm störar korn på Carlbergsbacken vid nuvarande Bankgatan 32, Gunder Björklund.
Gösta Fagerholm tillhandahöll.
(Inf. 2004-08-24.)]


Österbottniska Posten nr 22/1920.
Lars Pensar tillhandahöll. Texten är löpande i originalet.


Läs mer:
Sommmarens gröda 1917.
Sommmarens gröda 1922.
Stadsborna som jordbrukare av Erik Birck.
Gräsväxtauktioner och bärgningsrätter av Lars Pensar.
(Inf. 2004-06-10, rev. 2017-05-29 .)