Jordfästning.


     Stoftet av konstförvant Joel Nilsson vigdes till gravens ro på begravningsplasten senaste söndag. En stor skara av den avlidnes släktingar och vänner bevistade akten. Jordfästningen förrättades av prosten Forsblom, och sång utfördes. Sedan graven myllats igen, vidtog en rik hyllning. Kransar nedlades från den avlidnas bröder i Amerika samt av Friförsamlingen i Nykarleby, Oravais och Jakobstads baptistförsamlingar, Nykarleby Sparbank genom hrr Bergman och Nordling, Marita och Torkel Hellström, familjen Artur Löving, syskonen Böling, fam. Roos i Jakobstad, E. Mannfors [kusin] och I. Källström. Inbetalningar till olika blomsterfonder hade gjorts av Styrelsen för De gamlas hem, Nykarleby Nykterhetsförening, Finlands Fredsförbund, som dessutom meddelat, att det bildat en fond, som skall bära Joel Nilssons namn, Ellen och Fredrik Thors, pastor Edvin Stenvall, Carin och Sven Berger, Victor och Christina Holmström, fam. Victor Schauman o. Hugo Roos, Viktor Sund samt Ida och Axel Pensar.
      Efter jordfästningen samlades man i missionshuset, där tal, uppläsning och sång förekommo.

—————

Donationer.
När konstförvant Joel Nilssons uppgjorda testamente öppnades av den utsedda boutredningsmannen, framgick det, att förutom släktingar i Amerika och på hemorten 3 sammanslutningar, som legat den avlidne varmt om hjärtat, blivit ihågkomna med vackra donationer. Sålunda har Betaniaföreningen i Jakobstad och Andelslaget Missionshuset i Nykarleby vardera ihågkommits med 10,000 mk och Finlands fredsförbund med 25,000 mk.


Österbottniska Posten nr 50/1940.
Lars Pensar tillhandahöll. Referat som detta från begravningar var vanligt förekommande på 1940-talet.


Läs mer:
Minnesruna över Joel Nilsson.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-03-20, rev. 2020-01-09 .)