60 år sedan Nykarleby stad
fick elbelysning

Det är 60 år sedan Nykarleby stad fick elektrisk belysning och — sitt första elektricitetsverk. Sensommaren 1903 undertecknade nämligen stadens representanter och den mångsidige affärsmannen och industriägaren J. W.  N e s s l e r  avtalet om strömleveransen, uppsättning av ledningar, gatubelysning m. m. Det var på hösten 1903 som det elektriska ljuset flödade i stadens hem och affärer just tack vare kantor Nesslers initiativ.


Kantor Nessler bedrev olika rörelser, bl. a. hade han en spikfabrik, en fabrik där filar tillverkades efter de rön han inhämtat i utlandet. — Han startade tryckeriet och tidningen Österbottniska Posten, bedrev trävaruaffärer m. m. Tyvärr rycktes han bort för tidigt.

Genast etter det han arrenderat den gamla stadskvarnen vid Juths fors tog han bort det uråldriga vattenhjulet och installerade turbin. Han drev med framgång elektricitetsverket, vilket senare övertogs av staden.

Den gamla stadskvarnen har en intressant och skiftande historia som går långt tillbaka i tiden. När den första kvarnen byggts här på tomten vet väl ingen, men att stället var i stadens ägo 1660 är säkert för då kastade greve Klas Totts hauptman i Nykarleby lystna blickar på stället: genom en kunglig resolution tillbakavisades kraven genom att staden tillerkändes full besittningsrätt. Den tiden kallades kvarnen Bergkvarnen antagligen efter det berg där den står invid Bröderna Engs nuvarande gård och fabrik. Under stora ofreden förstörde ryssarna d. förra kvarnbyggnaden o. 1759 byggde Matts Lillhonga från Gamlakarleby den nuvarande gråstensbyggnaden som är byggd i älvbranten ut i vattnet.

Sedan många år står byggnaden tom och helt oanvänd. Ingen vet vad den kunde användas till. Dess massiva gråstensväggar, historia och sist men icke minst dess utsökt vackra plats borde kunna öppna några möjligheter.


Österbottniska Posten nr 37/1963.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Staden får sitt första elverk. Gatubelysningen av Erik Birck.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-12-12.)