Nykarleby får minnesplatta
över Carl Synnerberg

     Under medverkan av Svenska Folkskolans vänner, Svenska Litteratursällsskapet i Finland samt Svensk-Österbottniska samfundet avtäckes i Nykarleby den 10. 9. 1967 kl. 12 en minnestavla över fil.dr., Kanslirådet CARL SYNNERBERG f. 10. 9. 1837. d. 20. 8. 1915, skolman och filolog, på dagen 130 år efter hans födelse.
     Avtäckningsanförandet hålles av rektor Gunnar Bäck ordförande för Svenska Folkskolans Vänner. Minnestavlan emottages av Nykarleby stad.
     Tavlan placeras på ytterväggen av f. d. Synnerbergska gården, i hörnet av Gref Tottgatan och Östra Esplanadgatan, numera tillhörande Nykarleby Samskola.Österbottniska Posten nr 33/1967.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2004-01-14, Zacharias Topelius födelsedag.)


Läs mer:
Minnesplattan.