Annonser i Österbottniska posten våren 1945


Att det är bristtider kan man se på annonserna i den vänstra spalten.

Önskas köpa.

Överlåtelse-
potatis

köpes i alla våra butiker

Utsädespotatis
     Den utsädespotatis, som samtliga odlare i Nykarleby landskommun är skyldig att överlåta, bör levereras till undertecknad senast den 12 maj.


Diverse [?]

Har kaffe och socker.
    Bytes mot promenaddräkt n:o 42 samt klänningstyg. — Svar till detta blads kontor under märket
»Behövande».          

1 kg. bladtobak
erhåller den, som säljer 100 kg. utsädes-havre. Tryckeriet anvisar.

Har tobak,
önskar mjöl. Svar till Tryckeriet.

Gammal        
        täckvadd

(kokad och plockad) mottages till kardning.
Nykarleby ullkarderi.

Vid offentlig
auktion,

som förrättas lördagen den 5 maj kl. 11 f. m., försäljes å stället avlidne Herman Sulkakoskis gångkläder, sten- och timmermansverktyg, slipstenar, skrivbord samt en massa diverse.
     Kontant betalning.
Artur Löwing.     

Ett hjärtligt tack
till familjerna E. Finne, Ahlblad, vänner i Markby samt Markby Martyhaförening för gåvor jag fått emottaga vid min bortflyttning.
Elna Ahlqvist.

Tjänstsökande.

Hembiträde
önskar tjänst. Goda rekommendationer finnas. — Svar till Tryckeriet före den 10 dennes.

Tillvarataget.

En summa penningar

upphittad. — Återfås hos
R. Olson.    Tel. 69.     

Ett par damhandskar
svarta
tillvaratagna. — Återfås hos

Hilding Haglund.   


Ekorrskinnboa
förlorad i staden måndagen den 30 april. Återlämnas mot belöning till d. bl. k.Österbottniska Posten nr 18/1945.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Ransonering i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-05-17/HK.)