I november månad i Nykarleby för ett halvt sekel sedan.

 

MINNESSTUND ÖVER GÅNGE ROLF 6 NOV. I SEMINARIET.

Svenska Österbottens litteraturförening har tagit initiativet till en minnesstund över förre seminariedirektorn V. K. E. Wichmann, som på 1880-talet under pseudonymen Gånge Rolf utgav några diktsamlingar i götisk stil. Minnesfesten hålls i seminariets festsal den 6 november — på svenska dagen — med början kl 20 och programmet, som huvudsakligen utförs av lärare och elever, inleds med sång och musik av seminariets stråkorkester.
     Festföredraget hålls av fil.dr C. E. Thors och dessutom blir det solosång, hälsningsanförande, pianosolo och körsång av seminariekören samt unison sång. Vd minnesfesten kommer ett exemplar av "Eddan", som tillhört Gånge Rolf att överlämnas till seminariebibliotetket som gåva.
     Allmänheten inbjudes!

[Caj Ehrstedt debuterade vid festen.]HALVA BEFOLKNINGEN HAR NU ASIATISKAN.

I Nykarleby har man asiatiskan först nu riktigt på allvar.
     Man kan säga att hälften av befolkningen har den och andra hälften skall väl få den, uppger överläkaren vid Nykarleby sjukhus, dr Sven Almqvist.

På Kristliga folkhögskolan ligger 50 %, på seminariet ser det ut som om det värsta nu vore överståndet, på samskolan är det inte riktigt lika illa, inte åtminstone ännu, säger dr Almqvist, som också uppger att man ute i socknarna runtom i Nykarlebynejden även tämligen allmänt har epidemien.
     Det ser ut som om den kom hit från två håll; dels från Jakobstad och dels från Oravais. De som inte haft den skall antagligen få den omtalade asiatiskan, som ungefär på vart tionde fall ger komplikationer, mest lunginflammationer. Här på sjukhuset har vi ett mindre antal fall med asiatiska konstaterar överläkaren.

Efter vad ÖP kunnat utröna är ingen skola stängd i vår omnejd, men på grund av de talrika sjukdomsfallen arbetar nog somliga läroinrättningar under högst onormala betingelser.


Österbottniska Posten den 1 och 22 november 1957.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2007-11-07, rev. 2014-08-13.)