”Ett hundraårsminne”  


Hr Axel Herlers Järnhandel

     Öppnades i onsdags. En affär af detta slag är alldeles ny för vår ort och är förtjänt af den största uppmärksamhet, ty man kan nu här hemma erhålla sådant, som man tidigare warit twungen att anskaffa från Helsingfors eller grannstäderna.
     Hr Herler för i sin affär alla slag af jordbruksmaskiner och maskiner för mejerihanteringen, såsom slåttermaskiner, tröskverk, plogar, separatorer, smörkärnor, transportkärl för mjölk och en otalig mängd hushållsartiklar, såsom grytor, hvilka köka gröt för sig själfwa, d.v.s. utan tillsyn, köttklubbor, kaffekokare och moderna rifjärn. Dessutom werktyg af allehanda slag: yxor, borrar, båtbeslag m.m  m.m.

     Affären är inrymd i Häggbloms förra gård, i samma byggnad som utminuteringsbolagets butik.

Österbottniska Posten nr 9/1908.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Pedersöre1911.
Leif Sjöholm digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fakta av Erik Birck och fotografi.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-10-08, rev. 2009-12-09 .)