Livet kommer igång efter freden

     Barnfest. Som av annonsen framgår kommer »De Gamlas hem» i år att föranstalta en fest för de yngsta i Nykarleby. Programmet är rikhaltigt och omväxlande, och när vi därtill förråda att det är allas vår farbror Josef som står för det hela, kunna vi vara övertygade om att ingen behöver bli besviken i sina förväntningar. Därtill kommer att utlottas en docka och andra leksaker. Styrelsen hoppas även att kunna ordna ett fiskafänge för de yngsta, och dessutom kommer ett rikhaltigt lager av hattar i olika modeller att erhållas för en ringa penning. Åt de yngre kommer att serveras saft och bulle och åt de äldre surrogat.
     Festen avslutas med ringlekar.

[I stort sett samma programpunkter förekom på barnfesterna i början på 1970-talet. Fiskafänget var ibland ingen höjdare eftersom det bland de av handelsmännen donerade vinsterna hade smugits in icke kuranta varor.]

*

Mera evakuerade till våra nejder.

     Enligt hittills obekräftade uppgifter torde man ha för avsikt att överföra 30 evakuerade karelarfamiljer från Kvevlax till Nykarleby landskommun och 23 familjer till Jeppo i och för utjämnande av evakueringstungan i Syd-Österbotten.

*

— — — Efter den första utdelningen av svenskt margarin åt sådana interner i barnhemmet härstädes, som icke fått sina livsmedelskort från staden, har Fadderortskommittén i sitt lager ytterligare 20 kg margarin. Detta lager förslår för en extra utdelning om 0,5 kg för ett begränsat antal barn. Sakkunniga ha för kommittén som mest behövande föreslagit de barn, som äro födda 1941 och 1942. De stadsbor, som ha sådana barn, få avhämta den extra ransonen i morgon lördag kl. 12—13 i rådhusets förrum.

[Ransonering i Uppslagsverket Finland.]Österbottniska Posten nr 20/1945.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-05-23.)