Barnsanatoriet i Pörkenäs.

Sedan Jakobstads tuberkulosförening numera tilldelats statsunderstöd, vidtager, som tidigare nämnts, barnsanatoriet i Pörkenäs med sin verksamhet den 2 juni.

Sanatoriet är avsett för barn under 15 år, vilka lida av benleds-, körtel- och hudtuberkulos, alltså den form av tuberkulös sjukdom, som oftast uppträder hos barn. Genom sitt välskyddade läge vid Bottenhavet har sanatoriet de bästa förutsättningar för den sol- och friluftsbehandling, vilken numera utgör det väsentliga i behandlingen av dessa slag av tuberkulösa åkommor.

Läkarvården kommer att omhänderhas av Malmska sjukhusets överläkare eller dennes vikarie. Genom en dylik anordning kan sanatoriet tillförsäkra sig den erfarenhet, som under de senaste åren vunnits vid Malmska sjukhuset vid behandlingen av tuberkulösa barn. Denna sommar kommer sanatoriet att hållas öppet till den första september, således 3 ½ månad. För att kunna tillgodogöra sig hela denna tid, är det av största vikt att de sjuka redan de första dagarna av juni bege sig ut till Pörkenäs. Avgiften är endast 8 mk om dagen. Ansökningar om plats mottages av Malmska sjukhusets överläkare. Skriftliga ansökningar borde helst åtföljas av läkarintyg.


Österbottniska Posten, maj 1925.


*     *     *


Svedja från sjösidan. Förstoring. Barnsanatoriet invigdes den 31 maj 1925 och verkade in på 1940-talet. Sedan 1959 har gården varit lägergård och är numera Pingstkyrkans i Jakobstads lägergård. Svedja ligger i Jakobstad, men endast ca 500 meter från kommungränsen i vattnet och 2 km bilvägen från kommungränsen vid Vedörsbron.


Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Folkhälsans sommarkoloniveksamhet.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2020-02-05, rev. 2020-02-05 .)