Några notiser från mitten av oktober år 1950


BASTUN ÖPPNAS.

Badavdelningen öppnas inkommande vecka i bad- och tvättinrättningen och öppenhålles t.v. de tre sista dagarna i veckan. På den privata sidan reserveras tid för dem, som tidigare haft beställd tid i den gamla bastun i bryggeriet, varom de kommer att meddelas, i övrigt mottas även tidsbeställningar per telefon.
     Överenskommelse har träffats med massörska, som kan beställas per telefon. Beställningen bör dock göras någon av de första dagarna i veckan för tidsreservering. Barberare finns även att tillgå i badstugan torsdags- och fredagskvällarna.
     Tvättinrättningen kommer att igångsättas i en snar framtid, sedan maskinutrustningen numera kompletterats.

13 oktober 1950.

 

Den nya bastun

hade premiär i går. Badet var prima och inredningen tycks ha fallit i smaken.
     På onsdagskvällen hade medlemmar av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen inbjudits till provbadning. Man trivdes väl och använde sig flitigt av både bastur, kvastar och duschar.

[Den nya bad- och tvättinrättningen väcker kritik av Erik Birck.]

——

Svenska dagen

högtidlighålles även i år i kyrkan med begynnande kl. 18,30. Närmare i nästa nummer.

——

Sin 35-åriga tillvaro

kommer Nykarleby församlings ungdomskrets att begå den 19 november. Närmare framdeles.

——

Till ungdomsfesten

i Jutas ungdomslokal inkommande söndag kl. 14 är all ungdom välkommen. Tal av bl.a. rektor Hedberg och mag. Elly Jern, musik, servering.

——

Skördeauktionen

i stadens bönehus inkommande onsdag 25/10 med begynnande kl. 18,30 precis påminna vi ytterligare om. Ungdomskretsen, som gärna ville nå all ungdom brottas f. n. med ekonomiska svårigheter.

——

Olycka i grustag

     Häromdagen utsattes chaufför K. Liljeström för en olycka i grustaget i Socklot. Vid lastning av bilen rasade en sten ned mot Liljeströms axel, som fick en krosskada.
     Den förolyckade vårdas på sjukhuset i staden. Röntgenundersökning visar ett brott i axeln, men skadan är dessbättre ej av allvarligare natur.


[K. Liljeström är min farbror Karl. Min far Nils Liljeström på gårdsplanen vid Isakas och en lastbil som möjligen lastades vid olyckstillfället. Hotfullt olyckstillbud.]

——

För 50 år sedan

Lördagen den 29 september 1900:

     Sommarvärmen har varit rådande under början av veckan med upptill 16 grader i skuggan.

Lördagen den 20 oktober 1900:

     Nykarleby seminarium. På framställning av överstyrelsen för skolväsendet om övningsskolan vid Nykarleby seminarium ombildande till samskola har senaten tillåtit att kvinnliga lever få emottagas till skolans sammansättningsklass.

     Nykarleby—Kovjoki järnväg avsynades i sin helhet den 15 dennes och banan godkändes för öppnande av regelbunden trafik.


Österbottniska Posten nr 42/1950.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-11-02, rev. 2022-02-02 .)