November 1939

Befolkningsskyddet
Gerda Eklund 50 år
Bilen fattade eld
Kristliga folkh
ögskolanBefolkningsskyddet.

Stadens första mörkläggningsövning tisdagen den 31 oktober var mycket lyckad. På ytterst få undantag när voro husen mörklagda. Dock hade endel av stadens invånare ansett, att de kunde sitta i mörkret den halvtimme övningen varade, utan att ha anskaffat gardiner eller annat täckmaterial. Så kunde man gå tillväga, då tiden var angiven i förväg, men om ett luftalarm gives plötsligt och varar 2—3 timmar, torde det nog icke vara trevligt att sitta i mörkret. Nu är det icke meningen, att alla rum skola ha gardiner, men de rum, som vanligen nyttjas, böra förses med mörkläggningsanordningar och de andra rummen få icke användas under den tid luftalarmet varar.

Velocipedlyktor och ficklampor böra avbländas med blått papper, så att ljuset verkligen blir effektivt avskärmat. Det blåa ljus, som användes denna gäng, var för ljust.

Mörkläggning innebär även att alla, vilka icke absolut nödvändigt måste vistas ute, hålla sig inomhus. Mot denna regel bröts i ovanligt hög grad. Framförallt tycktes det uppväxande släktet ha tagit övningen såsom ett nöje och nästan mangrant uppehållit sig på gatorna. I detta avseende bör självdisciplin iakttagas.

Till Nykarleby stads mörkläggningsområde räknas följande omgivningar: Frill, Kuddnäs, Högbacka, Smedsbacka, Vernamo, Jutbacka, Nygård, Jeansborg, Frihemmet och Karlgrönfors. Dessa jämte Forsby, Forsbacka och Ohls böra iakttaga stadens mörkläggningsbestämmelser och alarm.

Bfs-nämnden har uppdelat staden i åtta Bfs-kvarter och planerar anordnande av kurser för kvarterens blivande skyddsövervakare och kvartergrupper.

Broschyren »Instruktioner i händelse av luftangrepp«, vilken utdelades under mörkläggningsövningen, kunna erhållas på poliskammaren. Alla husägare och hyresgäster, som icke fingo den under övningen, uppmanas avhämta ett exemplar på utdelningsstället.

*       *       *

50 år fyllde i söndags ackuschörskan [barnmorskan] fru Gerda Eklund härstädes. [Maken Alfons]

*       *       *

Bilen fattade eld. På fredags morgonen, då kötthandlanden Bernhard Eng från Smedsbacka var på väg med en billast kött till Jakobstad, blev det något fel med motorn c:a 3 km från Nykarleby stad vid Åminne. Bilen stannades och undersöktes, varvid av okänd anledning motorn fattade eld. Bilens ägare jämte tillskyndande personer lyckades dock snart släcka den brinnande bilen och rädda lasten. Bilen skadades likväl avsevärt men kan dock repareras.

*       *       *

Kristliga folkhögskolan vidtog med sin verksamhet i onsdags den 1 november, varvid inskrevos 39 elever.


Österbottniska Posten november 1939.
Lars Pensar tillhandahöll.Läs mer:
Innehållsförteckning till Vinter- och fortsättningskriget.
Fordon.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2013-04-10, rev. 2013-04-10 .)