Österbotten

NYKARLEBY.

 
Se sidan om Belbas.


     Fordringsägarna i Nykarleby Aktiebanks konkurs sammanträda å rådhuset härstädes lördagen den 11 oktober kl. 2 på dagen för att emottaga slutredovisning i konkursen och besluta om utdelning av konkursmassans återstående tillgångar.


     Lagtima hösttinget
med Nykarleby m. fl. socknars tingslag vidtog härstädes i måndags. Tinget förrättas av t. f. domhavanden hovrättsauskultanten Oscar W. Johansson.


     Inbrott och stöld
. Inbrott förövades natten mot senaste lördag i fabrikör Paul Skogs skomakeriverkstad, varvid varor för c:a ettusen marks värde bortstulos. Tjuven hade berett tillträde genom fönstret.Österbottniska Posten nr 39/1924.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-09-18/HK.)