Unga flitiga boklånare
— önskar 'skräplitteratur'

I NYKARLEBY läser de unga mycket. Ungdomar under femton år är den grupp som lånar mest böcker från biblioteket, berättar t.f. bibliotekarie Eva Grahn [från Jeppo]. Antalet boklån från biblioteket i Nykarleby har ökat med 100 procent på tre år.


De unga är mest intresserade av skönlitteratur, säger Grahn. De läser hellre böcker av utländska författare än finländska, men några läser också finskspråkiga böcker för att förbättra sina språkkunskaper. De yngre läsarna har ofta inte några favoritförfattare utan de är ”allätare”.

Den senaste tiden har det i tidningarna förts en livlig debatt om så kallad skräplitteratur. Grahn berättar att man som bibliotekarie känner ett tryck från de yngre läsarna att skaffa skräplitteratur bl.a.

De unga är nämligen väl medvetna om vilka böcker som t.ex. utkommit t.ex. av Enid Blyton, och de vill låna dem.

Biblioteket skaffar framför allt värdefullare böcker och försöker i viss mån påverka ungdomen att läsa dem. Men detta är inte alltid lätt, därför att de yngre läsarna ofta har förutfattade meningar om böckerna.

Lyrik läser de unga sparsamt. De som läser lyrik är inte intresserade av moderna lyriken utan lånar dikter av t.ex. Dan Andersson och Gustaf Fröding.

De unga läser också faktaböcker. Många hästintresserade flickor lånar faktaböcker om sina favoritdjur.[Oläslig bildtext] ... föredrar hon Klaus Wunderlich framom Abba, som ungdomarna spisar dagarna i ända.


Musikavdelningen
populär

Biblioteket i Nykarleby, som för ett år sedan flyttade in i nya lokaliteter, har en stereoanläggning som utnyttjas flitigt av de unga. Popskivor spelas mest, men också skivor med klassisk musik.

Nu får biblioteket en bokbuss som kommer att ersätta den gamla bokbussen i Munsala och filialbiblioteken i f.d. Nykarleby landskommun.

Grahn tycker att en bokbuss är bättre än filialbibliotek därför att bokbussen har ett större bokurval.  

Hon är ganska nöjd med biblioteket, som är trivsamt och för tillfället lagom rymligt. Det enda hon önskar är större anslag för inköp av böcker och skivor.


K å e m, Österbottniska Posten den 11 mars 1976.
Från issuu.Läs mer:
Stadsblioteket av Erik Birck
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2021-02-22, rev. 2021-02-22 .)