Blixten krävde ett dödsoffer

Runt om i Österbotten inträffade i slutet av juli år 1932 ett antal dödsfall genom blixtnedslag. I Nykarleby krävde blixten ett dödsoffer. Österbottniska Posten redogjorde:

Det våldsamma åskväder, som på torsdagseftermiddagen övergick orten, krävde tyvärr ett människoliv.

Gårdsägaren Axel Enqvist befann sig jämte sin son, Johannes och tvenne kvinnor ute på höbärgningsarbete på sin äga vid Gamla hamn, då de mellan kl. 4 och 5 överraskades av det starka åskvädret. Enqvist jämte kvinnorna sökte skydd undan regnet i en närbelägen lada. Sonen gick till en annan lada i närheten. När ovädret var över, och man skulle bege sig hem, ropade Enqvist på sonen och uppmanade honom att komma bort. När inget svar kom, anade han oråd och begav sig till ladan. Här fann han sonen död. Ett hål i taket visade blixtens väg. Döden hade tydligen varit ögonblicklig.

Så fort sig göra lät fördes Johannes Enqvist till sjukhuset, där man omedelbart vidtog med upplivningsförsök. Alla ansträngningar att återkalla honom till livet voro emellertid fruktlösa. Den under så sorgliga omständigheter bortgångna ynglingen var 18 år gammal och sörjes närmast av far och syster.

Blixten härjade också svårt i telefonnätet. I Soklot knäcktes flera telefonstolpar och i Munsala råkade telefonledningarna också alldeles ur funktion.

Åskvädret åtföljdes av ett starkt regn och ställvis av stora hagel och isbitar, vilka nedslogo grödan och sålunda åstadkommo rätt mycken skadegörelse.


Österbottniska Posten nr 31, juli 1932.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Läs mer:
25 år senare var det ett liknande oväder.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2018-05-31, rev. 2018-05-31 .)