Brandchefer i staden

Nya brandstationen i Nykarleby i bruk

Nya brandstationen i bruk

Brandövning o. invigning på måndag

    Den nya brandstationen, vilken som ÖP tidigare nämnt inryms i lokstallet vid gamla järnvägsstationen, togs i bruk på lördagen, då brandbilen kördes in.

    — Det var alltför trångt och otidsenligt som det var, menar brandchefen Sven Lill-Broända. Bilen hölls ju i garage i kraftverket, men den övriga materielen fanns vid polisstationen. Nu är meningen att allt skall samlas hit bara vi får allt färdigt.
    — Taket och väggarna är färdiga och värmeledningen installerad och i funktion. Golvet är inte helt färdigt ännu. Vi har också två brunnar här vilka tillsammans rymmer 12.000 l. vatten.
    — Nu skall det bli regelbundna brandövningar, säger brandchefen, som också antyder att man inkommande måndag håller en liten improviserad invigning av nya brandstationen, dvs. det blir då den första brandövningen här och dessutom skall det bli filmförevisning och brandförsäkringsbolaget Fennia har lovat att bjuda på kaffe och dopp, säger brandchefen och hans två medhjälpare hrr Reino  Tallbäck och Oskar Engstrand då vi i går besökte brandstationen, som blir tidsenlig i det gamla huset.
    Det kan nämnas att staden har anslagit 170,000 mk för den nya brandstationen.


Österbottniska Posten nr 9/1959.
Lars Pensar tillhandahöll.Före detta lokomotivstallet/brandstationen vid Bangatan. Notera slangtornet! Öppningen till vänster var utan portar. Där förvarades sand för halkbekämpning. Har någon ett foto taget på närmare avstånd? Till höger före detta folkskollärare Ragnar Dahlstedts gård som byggdes om 2008–2009. Det speciella med tomten är ayy den var stadens sista obebyggda tomt. Byggnaden utan torn.

Foto: Lars Pensar 1985.
(Inf. 05-06-19.)Brandstationen från vattentornet 1964.

Foto: Carl-Erik Backlund.
(Inf. 2014-09-30.)Brandstationen gissningsvis i början på 1970-talet. Förstoring.
Foto: Reino Kalliomäki.
(Inf. 2018-11-28.)


Brandmästare/-chefer

1882   
1890*   V. K. E. Wichmann (*= början av 1890-talet)
1917  Armas Hildén (ordförande)
  1926

A. M. Gyllenberg. Österbottniska Posten den 3 december 1926:

Brandverket. Brandmästaren i staden har inlämnat ansökan om avsked från sin befattning på grund av uppnådd hög ålder.

1939     Bertel Olson. (Vice: W. Hellund.)
1947?     Alfons Marklund. Nationalbibliotekets digitala samlingar.
  1957 E. Ahinko: Österbottniska Posten lördagen den 28 december 1957, referat från stadsstyrelsens sammanträde:

Brandchef E. Ahinko hade anhållit om befrielse från sin befattning och detta beviljades. Till hans efterträdare valdes arbetsledare Sven Lillbroända som tillträder brandchefsposten den 1 januari 1958.

1958  Sven Lillbroända
    Reino Tallbäck
   Rolf Backman
    Gunnar Backlund
   
Brandchefer i landskommunen
   ?
  1940Jakob Hellman
   1955 Runar Törnqvist (släckningschefer)
      Birger Fredriksson


Läs mer:
Brandstationen skymtar på bild från Invigning av lekpark vid Rummelbacken 1957.
Brandstationen 1974.
Den ”döda gubben”.
Nykarleby leksaksfabrik av Lars Pensar.
Fler torn.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-04-23, 2024-02-02 .)