BRUNNSELÄNDET.

     Man kan inte undgå att förvåna sig över det sätt varpå stadens brunnar skötas. Att stadens myndigheter aldrig ens tänkt sig möjligheten att bygga ett ordnat vattensystem, det kan man förstå.
     Men då borde åtminstone stadens brunnar skötas så att de kunde fylla allmänhetens vattenbehov. Nu saknar ett flertal av brunnarna lock och äro nästan bottenfrusna.
     Med fara för livet måste åldringar med tunga nedisade ämbar ”fiska” opp sitt vatten som dessutom är mer eller mindre hälsovådligt. Däri ingår från senaste sommar damm från gator och vägar, förmultnande löv o. d. Brunnar utan lock äro även direkt livsfarliga för lekande barn.
     I sanningens namn må nämnas att någon av staden avlönad person visserligen ibland hackat bort is från brunnarna, men med den påföljd att man i vattnet fått nedsmutsade isbitar.
Man frågar; Vem kan råda bot på eländet? Finns det ingen hälsovårdsnämnd i staden?
     Kunna inte brunnarna här liksom i andra städer rensas, täckas och förses med frostfria pumpar?

     Undrande.


Österbottniska Posten, nr 12/1947.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Allmäna brunnar – vattentillgången av Lars Pensar.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-10-18, rev. 2021-10-09 .)