Gårdsauktion

     Genom offentlig, lördagen den 28 innevarande sept. kl. 1 på dagen skeende auktion säljes på stället till den mestbjudande å Brunnsholmarna invid Nykarleby stad befintliga byggnader, bestående av en bostadsbyggnad med två rum, kök och öppen veranda, en överbygd kägelbana och ett vedlider. Byggnaderna böra under instundande vinter bortflyttas från platsen, om ej annan överenskommelse träffas med staden. Anbudens prövning förbehålles.

Brunnsholmsbolaget.
genom
K. F. Spolander.


Den 27 september 1918.


*          *          *

    Gårdsköp: I måndags försåldes f.d. Rings gård vid Karleborgsgatan till f.d. bonden U. Lampinen från Kovjoki för 25.000 mk. Tillträdet skedde genast.

     Brunnsbolagets byggnad jämte annan egendom å Brunnsholmarna försåldes å auktion förliden lördag och stannade bankdir. K. F. Spolander för högsta anbudet 4.200 mk. Senare tillhandlade sig handl. B. Holmström egendomen för 4.500 mk. Villabyggnaden har numera av hr Holmström försålts till poliskonstapel Johansson för 3.700 mk

Den 4 oktober 1918.

 

Österbottniska Posten.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren att i dag är det forna brunnshuset sommarvilla på Djupsten och innehas av sotarmästare Turpeinen.


Läs mer:
Brunnsholmarna i kapitlet Fakta.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2008-09-04, rev. 2008-09-07 .)