Maria Castrén 80 år

     Förra seminarielektorn director musices Maria Castrén fyller inkommande söndag 80 år.
     Hon kan då blicka tillbaka på en lång välsignelserik verksamhet, främst i skolans och kyrkans tjänst.
     Sina studier i sång och musik bedrev fröken Castrén vid Helsingfors musikinstitut under senare delen av 1890 talet och erhöll högsta vitsord i allmän musikalisk begåvning och i de särskilda studieämnena, däribland även examen i orgelspel.
     År 1899 erhöll hon orgelnisttjänsten i Nykarleby. Hon kvarstår fortfarande i denna tjänst, som hon i 52 år skött med beundrad skicklighet och sällsynt nit.
     År 1900 trädde fröken Castrén jämväl i Nykarleby seminariums tjänst, först som lärarinna i instrumentalmusik, och senare, efter pedagogiska studier, som lektor i sång och musik. Otaliga folkskollärare bevara henne i troget minne och känna tacksamhetsskuld till henne för en förståelsefull och framgångsrik undervisning.
     År 1937 utgav hon av trycket en metodbok för undervisning i sång. I fjol tilldelade domkapitlet i Borgå stift henne titeln director musices.
     Maria Castréns insatser i det allmänna ha varit betydande.
     År 1918 blev hon invald till stadsfullmäktig i Nykarleby och återvaldes, så att hennes sammanlagda mandattider blevo 27 år, hela denna tid första och enda kvinna i stadsfullmäktige i Nykarleby. Hennes inlägg i stadsfullmäktiges rådslag voro städse kloka och rättsinniga.
     I det fria bildningsarbetet har Maria Castrén med förkärlek ivrat för körsång. Hon har varit initiativtagare till många lokal sångfester och gav i tiden upphov till Nykarlebynejdens sång- och musikförbund.
     Åttioårsstrecket lär vår kära director musices önska passera i all stillhet å Tunnholmen i Vexala.


A. H. [Alfred Huldén?]Österbottniska Posten nr 34/1951.
Lars Pensar tillhandahöll.Maria Castrén spelar orgel.
Maria Castrén spelar orgel.
Kolorering Peter Gullback.Maria Castréns gård vid Juthasvägen.
Maria Castréns gård vid Juthasvägen.
Kolorering Peter Gullback.


Helena Haglund tillhandahöll båda bilderna ur Holger Haglunds samlingar.

Läs mer:
Notiser om tjänsteansökan. 1905
Maria Castrén spelade första psalmen på Walcker-orgeln. 1909
Underhållare vid Årsminnet av frihetskrigets utbrott. 1919
Lotta Svärd 10 år. 1930
Gymnastikföreningsledare. 1936
Foton från hemmet Solbacka. 1938
Två trotjänare bakom katedern. 1939
I Sång- och musikfesten den 26—28 juni 1914 av Otto Andersson finns ett fotografi. 1947
Medlem i stråkorkester och djurskyddsföreningen av Einar Hedström. 1958
Maria Castréns visbok i Österbottniska Posten. 1961
Minnesruna i Svenska Folkskolans vänners kalender. 1969
Av Erik Bergman. 1981
Castréns protest mot den nya tvättinrättningen av Erik Birck. 1988
Maria Castrén av Gunnar Nybond. 1995
Första kvinnliga organisten i vårt lands lutherska kyrka av Carita Björkstrand. 1996
Uppvaktning vid första maj. 2015
Maria Castrén av Ulf Sundstén. 2018
Innehållsförteckning till kapitlet Sång och musik.
Tuula Fagerström var Finlands första kvinnliga länsman.
Majson av Anita Wikman. 2016

Alla sidor där Castrén nämns.
Fler artiklar ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2004-04-11, rev. 2024-02-10 .)