Dopelius

 ... där flere nybyggare i grannskapet, och slutligen kom en tid, då en viktig järnvägslinje skulle drags genom trakten. Platsen för en station utstakade ingeniörerna just på Heikkis mark. Och Heikki, han skulle få ge namn åt stationen. Han tog pennan i sin näve. Kanske funderade han ett tag över vilket minne från fosterlandet han helst ville hugfästa. Och så ritade han med styva fingrar ett namn:

Dopelius.

     Det blev liter felstavat, men vad gör det. Det blev godkänt som stationens namn, och jag hoppas det finns kvar ännu. En station vid Great Northern järnvägen i trakten av Newyork Mills i Minnesota.Erk. Signatur för Einar Hedström, Österbottniska Posten nr 41/1935.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Dopelius/Topelius på Genealogiska samfundets webbplats. Medlemskap krävs.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-02-22, rev. 2022-01-03 .)