Ett av många drunkningstillbud i Nykarleby älv

Nära att drunkna voro i måndags arbetarhustrun Fanny Helander och hennes treåriga dotter Eila. Vid pass 6-tiden på e.m. då ovannämnda Fanny Helander vid älvstranden nära fabrikör Engs gård var sysselsatt med att tvätta byke och hade sin flicka med,  hände inte bättre, än att treåringen föll i älven. Modern försökte rädda sitt barn men hamnade själv i vattnet och skulle helt visst, okunnig i simning, som hon är, tillsammans med barnet drunknat, om inte samtidigt ett par personer skyndat till hjälp.

Syster Anna Bredarholm [som hyrde i Engs gård], som iakttog händelsen, kastade sig omedelbart i älven och lyckades få tag i flickan, som redan dragits ned i vågorna, och även modern kunde, genom att fatta tag i syster Anna hålla sig uppe, tills ynglingen Paul Marklund, som på en liten flotte i närheten var sysselsatt med att upptaga sjunken props, hunnit komma till undsättning. Med största ansträngning lyckades de båda räddarna föra de drunknande i land.


Österbottniska Posten den 15 juli 1932.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:


Som du vet var det  en hel del drunkningsfall i älven. Att göra en förteckning på alla blir lite av ”Danse Macabre”, men ett fall såhär inför badsäsongen kan stämma till eftertanke. Jag hann ett par gånger ”ploma” i älven, men inte så jag behövde simma. Däremot under kolonitiden klarade sig kolonibarnen förvånansvärt bra, men lekledaren som dykt för djupt fick släpas i land och hälsosyster Sundstén fick inkallas då hjärtflimret inte ville ge med sig på lekledaren. Engs strand. Förstoring.
Foto: Lars Pensar.*     *     *

Allmänheten

varnas på det strängaste, att all upptagning av sågstock, props och pappersved i älven, ävensom i skärgården sjunket och på drift varande virke, är vid laga ansvar förbjudet. Överträdelse av ovannämnda förbud kommer att med åtal beivras.

  Nykarleby, den 1 juli 1947.

Österbottens Trä Ab.
Jakobstads Ångsåg Ab.


Österbottniska Posten, 4 juli 1947, nr 27, s. 4.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Undrar om det var förbjudet redan på 30-talet ... Men i så fall var det för väl att Paul Marklund bröt mot det. På 70-talet brukade Petteri Marjamäki ro omkring nedanför dammen och leta sjunkstockar genom att sondera med ett kex och vid fynd bärga och ro hem med dem för att använda för uppvärmning av hemgården på Tullstranden.

(Inf. 2022-01-29.)Läs mer:
Drunkningsolyckor och -tillbud.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2018-05-21, rev. 2022-01-29 .)