JOUPER-ANSTÄLLDA  DEKORERADES.

Vid Oy Jouper Ab:s julfest på Stadshotellet i Jakobstad senaste fredag kväll talade bl.a. verkst. Dir. J. Hellman och styr. ordf. direktör G. A. Jungfeldt. Fru Jungfeldt sjöng och seminariekvartetten medverkade i programmet. Direktör Hellman biträdd av fru Jungfeldt utdelade förtjänsttecken med diplom som tillföll: tecken i silver för 25-årig trogen tjänst Nils Marklund; för 20-årig tjänst Leo Backman och Elroy Holmberg o. förtjänsttecken i brons för 15 år  Karl Kronqvist och Ossian Östman. Två anställda fick motta gratifikationer.


*      *      *D X – klubb bildad i Nykarleby

Nykarleby radioclub är namnet på vår stads färskaste organisation. Den bildades den 16 november och dess syfte är att främja intresset för DX, dvs mottagning från avlägset belägna radiostationer, främst kortvågsdito. Antagligen söker klubben medlemskap i Finlands svenska DX-förbund, som t.v. har fyra medlemsklubar, bl.a. en i Jakobstad. Klubbens första styrelse består av: Ordf. Nils-Gustav Sandvik, sekr. Jarl Ahlbeck, kassör Lars Runar Knuts. Tekniskt biträde är Arne Nylund, tipsgivare Kaj Wiklund.
     Klubben hälsar nya medlemmar välkomna. Nästa möte hålls den 13 januari.Österbottniska Posten november 1961.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.Läs mer:
Klubblokalen fanns i Residenshuset.
QSL-kort.
Klubben är en föregångare till Nykarlebynejdens sändaramatörer r.f.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2011-11-13, rev. 2019-02-27 .)