Veckans intervju:

Vem åtar sig Luciaarrangemangen eller blir Nykarleby utan ljusdrottning i år?

Nykarleby Idrottsklubb måste i år avstå från denna uppgift, säger ordf. Bjarne Lundqvist, vilken också berättar mycket annat om idrottsklubben.


— Sedan 1950 har Nykarleby Idrottsklubb stått som arrangör för Lucia-festligheterna, ordnat med de praktiska arrangemangen för valet av ljusdrottning och låtit de influtna medlen fördelas främst till Nykarleby barnhem och Frälsningsarmén för utdelning i Nkby. I år tänker vi dock ej ta oss an Lucia-festligheterna, ty vi går helt enkelt inte i land med uppgiften. Jag tycker dock att vi även nu borde få vår Lucia — det hela går ju ändå ut på ett gott ändamål — men jag föreslår att nån annan av stadens många föreningar nu skall försöka. Det är NIK:s ordf., kontorschefen Bjarne Lundqvist som berättar för ÖP.
     — Vi har också sysslat med en del annat som icke heller hör till idrotten. För ett par veckor sen t.ex. kom vi ut med den första taxeringskalendern för Nkby stad. Nästa år vill jag hoppas vi skall få ut kalendern såväl för staden som landskommunen, säger hr Lundqvist och fortsätter. En skridskobana har vi också under ett par år hållit på den s.k. rådhustomten, men då nu det Liljedahlska huset reser sig där måste vi få en annan plats. Det är planer på att skridskobanan förlägges på torget mellan busstationen och övningsskolan, alltså en del av torget som egentligen icke nyttjas till nånting. Barnen har varit glada över att en skridskobana funnits och skolorna har bl.a. här hållit gymnastiktimmar.
     Varför icke en centraliserad samlingslokal?
     — Vi saknar ännu en egen samlingslokal. Vi får gratis utnyttja den s.k. sockenstugan som landskommunen låter oss använda för materialförvaring etc. Vi samlas också där till möten, bl.a. har vi här ett biljardrum. Vi är mycket tacksamma för att vi får nyttja sockenstugan, men nog vore det roligt om vi någon gång skulle mäkta med att få en egen lokal. Eller varför icke bygga en stor tidsenlig lokal gemensamt för hela staden och många byar i lk? Kanske t.o.m. Kovjoki, Juthas och Socklot kommer med, säger hr Lundqvist.
     — Vår klubb finansieras annars med de influtna medlemsavgifterna och de av staden och lk beviljade anslagen ur alkoholvinstmedlen. Vi har också tippningsagentur. Ekonomin är för vår liksom för de flesta andra organisationer tidtals rätt bekymmersam. Just nu har man byggt en servicebyggnad med omklädningsrum etc. på idrottsplanen.
     Idrottsplanen, är annars ej idrottsklubbens utan den förvaltas t.v. av en av staden och landskommunen tillsatt sportplanekommitté. Att sportplanen flitigt nyttjas må bevisas av att vaktmästaren häromdagen sade, att det i sommar knappast gått en kväll utan att ungdomar varit här för idrottsutövning.
     — Klubben har också upprätthållit gott samarbete utåt. Och med bl.a. seminaristerna har detta samarbete ofta resulterat i att vi fått utomordentliga programinslag från deras sida, bl.a. vid Luciavalet.


Idrottsintresset just nu stort

     — Vad slutligen det rent idrottsliga, vårt egentliga syfte, beträffar, kan jag säga att idrottsintresset just nu är livligt. Speciellt är detta fallet med fotbollen, friidrotten och skidsporten. Sämre ställt har vi det med simningen och orienteringen. Fotbollen intresserar mest stadsborna. Det gick bättre än väntat med läderkulan för oss, ty i landskapsserien fick vi en delad femte plats bland åtta deltagare. På friidrotttens område antecknar man gärna Sigvald Blomqvist, som blev SFI-mästare i längd och distriktsmästare i längd och 10-kamp. Längdhoppet står på bussiga 6.98 m. Vi har också många yngre löften så bara intresset står bi borde NIK:s resultatlistor icke heller framdeles behöva skämmas för sig. Skidlöpningen är det så med att bredden nog är tämligen god, men det finns inga egentliga toppnamn. Orienteringen och simningen ligger som sagt nästan totalt nere, kanske beroende på ledarbrist. De värsta problemen för oss är faktiskt ledarbristen och ekonomin, berättar Bjarne Lundkvist.


Vem minns när NIK grundades?

     — NIK har cirka 220 medlemmar, verksamhetsområdet är Nykarleby stad och landskommun. Föreningens exakta ålder är för den nuvarande ledningen en gåta, ty alla äldre protokoll och övriga papper försvann spårlöst under krigstiden. Vi har dock stadgar ända från 1927 och i Österbottniska Posten är klubben första gången omnämnd 1920 och redan år 1921 visar mötesreferaten att verksamheten var livaktig, ifall det finns någon läsare som minns när vår idrottsförening startades vore vi mycket tacksamma om vi finge kontakt med honom eller henne. De kan ringa, skriva eller komma personligen till mig, fortsätter vår sagesman, och påpekar till sist att instundande söndag håller klubben årsmöte på Hanséns café kl. 13. Att alla möter upp är givet. Och så skall vi minnas att en förening är precis så bra medlemmarna gör den.Österbottniska Posten fredagen den 14 november 1958.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Det blev trots allt en Ljusfest i kyrkan.
Om grundandet i Nykarleby IK 70 år, 1917—1987 av Erik Stenwall.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-07-14, publ. 2006-12-04.)