Essoservice
         byggs i Nkby

     På Lagqvists tomt har som vi tidigare omtalat hrr Sundkvist och Kavander rivit gården. Nu har grundgrävningsarbetena för en ny bilservice i anknytning till Esso utförts. Det blir också en barservering på platsen. — Enplansbyggnaden blir 20x15 m och skall stå färdig i september. R. R. Eklunds födelsegård som står på området kommer att rivas, ty tomten behövs för serviceändamål.


Österbottniska Posten nr 21/1959. Lagqvists hette egentligen Laqvist.
Lars Pensar tillhandahöll.


*Esso från nordväst, gissningsvis 1960-talet. Förstoring.
Foto: ? Kolorering: Peter Gullback.
(Inf. 2021-09-28.)Läs mer:
Samma år byggdes Gulf.
Vatten- och avloppsnät i ÖP nr 20/1959.
Stationen invigdes i december.
Bensinmackarna i Nykarleby av Lars Pensar.
En del av byggnaden.
Esso fanns kvar i staden knappt 50 år.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-04-23, rev. 2022-05-22 .)