Forngrav

     Forngrav. Den 9 och 10 dennes undersökte intendenten d:r A. Hackman från Helsingfors en forngrav å Helga berget i Kovjoki by. Askan och brända ben av den avlidne, troligen en hövding, har lagts på en slät avsats å samma berg, som Kovjoki samlingshus nu står [nedbrunnet sommaren 1957]. I askan har sedan lagts vapen och prydnader som tillhört den avlidne.
      Över platsen har sedan kastats ett stenkummel eller röse. Stenkumlet ifråga har under senare tider sönderplockats, så att då undersökningen nu verkställdes endast bottnet, ett cirka 10 cm. tjockt lager fanns kvar. I detta lager hittades bitar av brända ben, en bronsring, en bronsknapp, en pilspets av järn, delar av en järnring, som hört till spjutet. De i graven funna fynden äro därigenom anmärkningsvärda, att man av dem med bestämdhet kan angiva gravens ålder, och torde den förskriva sig för tiden omkring 200 år efter Kr. Bronsknappen är tillverkad i trakten öster om Volga i Ryssland och ger stöd för antagandet, att de människor, som på den tiden här färdats och bott, haft förbindelse med Volga och dess biflod Kama. Å samma berg skall enl. hörsägen hittats tidigare en bronsring, ett romerskt mynt [från kejsar Hadrianus tid, 117—138 e.Kr.] m.fl. föremål. Troligen härstamma de från samma gravplats.Österbottniska Posten nr 29/1923.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Helga backens eller Helga bergets historia i Kovjoki ungdomsförening 1903—1933 av Emil Kjellberg.
Kovjoki av Joel Rundt i Den österbottniska byn.
Fler artiklar ur tidningen.
(Rev. 2023-01-29 .)