Forsténs guldsmedsaffär

Det har förargat mig att jag inte sett något foto av ”Slottes skoaffär” där den fanns då jag var ung. Här är den i äldre upplaga. — I fönstret längst till höger bodde min ”Tant Snurr”, Ida Kjellman som J. L. Birck tog till andra hustru och bortförde till J-stad, skrev Lars Pensar.

 


Österbottniska Posten nr 38/1934.
Topeliusesplanaden 10, mot nordväst.


Läs mer:
Affären drevs mellan åren 1932 och 1936 enligt Erik Birck i Hantverkare och industriidkare.
Gården nämns i En julreiså ti Nykabi på nittitali.
Huset ur en annan vinkel.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-06-13.)