Frälsningsarmén
i Nkby 70 år

Någongång på hösten 1897 startade man en frälsningsarmékår i Nykarleby, men först i början av följande år fick kåren mera vind under vingarna. [I vanliga fall brukar man säga vind i seglen eller luft under vingarna.]

     Den första lokalen fann kåren i den dåvarande Bircks gård på nuvarande Emil Fors tomt. [Bangatan 13.] Men ledningen fick bostad hos dåvarande gårdsägaren Emil Björklund, lär. Helga Björklunds far. Ganska snart byggde sedan Björklund ett hus på sin gårdstomt (nuvarande marthagården) vilken i närmare 60 år helt disponerades av frälsningsarmén.
      Genom köp förvärvades för närmare tio år sedan ett eget hus vid Östra Esplanadgatan [25]. Men då underhållet av gården skulle ha ställt sig kostsamt för armén, så överlät man gården åt Jakobstads byggnadsbyrå, som var i byggnadstagen och ville uppföra ett våningshus på tomten. Som betalning fick kåren då en modern lokal i parkhusets källarvåning, där man numera samlas till olika möten.


70-årsfest

På söndagen firades fester hela dagen med anledning av 70-årsdagen. Klockan 11 var det söndagsskola. Klockan 15 samlades pensionärerna till en minnesstund och på kvällen firades själva årsfesten.
      Vid pensionärsfesten öppnades mötet av överstelöjtnant Smeds, som även hälsade de talrika pensionärerna välkommen. Major Pohjavirta framförde hälsningar från den norra divisionen, som han leder. Överstelöjtnant Jarl Wahlström var dagens huvudtalare ...


Österbottniska Posten 1968.
Lars Pensar tillhandahöll.
Gården vid korsningen Karleborgsgatan-Bangatan 1981. Scala i mitten bakom träden och längst bort Erkki Hietanens stall.
Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Kurre om möten. 1911
Frälsningsarmén i Nykarleby 60 år i Österbottniska Posten. 1957
Söndagsskolan. 1972
Frälsningsarmén i Nykarleby, intervju med Gurli Sund. 2012
Lars Pensar har forskat fram en ägar- och byggnadshistorik som något skiljer sig från detta.
Frälsningsarméns söndagsskola på sparktur.
Olika typer av möten.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.

Alla sidor där Frälsningsarmén nämns.
(Inf. 2020-09-25, rev. 2024-03-06 .)