Lucka 19   LUCKA 21 Lucka 23
  Adventskalendern 2015  

 

Hälsningar i ÖP från fronten inför det nya året 1942

Fpk, F.P.K. = Fältpostkontor


Nr 1

 

Ett hjärtligt tack till Nykarleby Lotta-Svärd lokalavdelning samt till Nykarleby Handelslag för de julpaket som kommit oss till del:

Soldaterna Arne Aaltonen, Leo Andersson, Verner Backlund, Jarl Björklund, Henrik Hägglund, Herbert Nybäck, Helge Sund och Lauri Skog.
Fpk. 8. 0317

 

Ett varmt tack till Nykarleby handelslag för julpaketen, som reservisterna i enheten 7308 haft nöjet att emottaga.

 

Till Nykarleby Lotta-Svärd och Nykarleby Handelslag ett hjärtligt tack för de värdefulla julpaketen.

Villiam Hellund, Guido Nylander, Lars Kjellberg.

 

Ett hjärtligt tack till Nykarleby handelslag m.b.t. för julgåvan.

Ernest Högberg

 

Till Nykarleby Handelslag och Soklot Lotta- Svärd ett tack för de paket vi fått med smått och gott, så hälsa vi er ett Gott Nytt År!

G. Stenvall, R. Sjöholm 0815, R. Viik, R. Nylund 0817.

 

Till Nykarleby Handelslag och Soklot lottorna. Mitt varmaste tack för julpaketet.
Serg. John Wikström.

 

Ett hjärtligt tack till Ytterjeppo Lotta-Svärd för de välkomna paketen som vi fick mottaga av Eder till julen.

Soldaterna vid Svir i 7308 och 7300. Fpk 8.

 

Följande krigargossar från Svir önskar genom Österbottniska Posten sända sina varmaste nyårshälsningar till hem, vänner och fästmör:

S. Nygård, Markby, E. Forsbacka, Nykarleby, E.G. Träsk, Vörå, E. Häggblom, Vallvik, E. Dahlsten, H. Staaf, K.G. Vesterlund, Vasa, A. Törnqvist Malax, B. Herrmans, Närpes, H. Lassfolk och H. Mattila, K:stad.

 

Ett hjärtligt tack till Munsala Handelslag, Jussila bybor och Marthakrets för de välkomna julgåvorna.

Soldaterna E. Björklund och A. Nordström.

 

Ett hjärtligt tack till hembygden, för de rikliga och välkomna julgåvor som jag fått vara den lyckliga mottagaren av, sänder.
sold. Gösta Viklund, Fpk. 8. 7350
 

Till Munsala bybor ett hjärtligt tack för de välkomna julpaketen.

Gunnar och Ragnar Nylund.

Ett hjärtligt tack till Nykarleby Lotta-Svärd och Nykarleby Handelslag m.b.t för julgåvorna som vi fått mottaga.

Serg. Arthur Hägglöf, Korpr. Bertil Hägglöf, Soldat Tor Hägglöf, Sold. Richard Hägglund

 

Ett Hjärtligt tack till Lotta -Svärd och Nykarleby Handelslag för julgåvorna.

Korpr. E. Grahn.

 

Ett hjärtligt tack till Nykarleby Handelslag och Lotta-Svärd för julpaketen.

Soldaterna Olof Lindfors och Alfred Björk. Fpk 4. 7877

 

Till Soklot Marthor och Lottor sänder vi en varm nyårshälsning och ett hjärtligt tack för julpaketen, som kommit oss till del.

Birger Harald, Bror Ekman, Martin Gleisner, Arne Ekman, Hugo Haglund, Sven Granvik, Gunnar Nylund, Alarik Wiik, Lars Wik, Gunnar Frostdahl, Ernst Smeds, Gunnar Ahlnäs, Viljam Ceder, Anselm Nyman,

 

Härmed framföra vi vårt varma tack till Markby Marthaförening, samt Nykarleby handelslag för julgåvorna!

Sold. R. Bäckström, V. Finne, B. Häggman och E. Ek, F.P.K. 8, 0817

 

Till Nykarleby handelslag m.b.t. samt Kovjoki Lotta-Svärd ett varmt tack för julpaket jämte hälsningar.

Hanna Sjöblom, Fpk 8, 765

 

Ett hjärtligt tack till Markby marthorna för de kärkomna julpaketen som kommit oss till del.

Pojkarna i JR 61 och JR 13.

 

En grupp av Grabbers män,
vi äro med bedrifter,
ty med fienden vi ständigt hava tvister.
Nu tänkte vi att få en hälsning till er sända förr´n vi är nå, oss något skulle hända.

S. G. Grabber, H:fors, A. Söderlund, K. Hellman, H. Haglund, S. Lundqvist, A. Nyman, S. Granvik, V. Elgbacka, H. Stenvall, E. Cederholm, Nykarleby och R. Östman, Pedersöre

 

Till Nykarleby handelslag, Munsala Andelsmejeri och till alla bysbor en varm julhälsning och ett hjärtligt tack för julgåvorna jag fått emottaga.

Soldat Axel Sundholm, Fpk 4. 7609

 
 

Till Kyrkoby bor i Munsala.

För de innehållsrika och värdefulla julpaket som frontsoldaterna från Munsala kyrkoby fått mottaga, vilja vi härmed på det hjärtligaste tacka. 

DETTA TACK RIKTA VI SÅVÄL TILL ALLA ANHÖRIGA OCH VÄNNER SOM TILL ALLA BYSBOR OCH SAMMANSLUTNINGAR, VILKA IKLÄTT SIG MYCKET BESVÄR OCH STORA UPPOFFRINGAR FÖR ATT BEREDA OSS GLÄDJE I VÅRT JULFIRANDE I FRÄMMANDE LAND.

Våra hjärtligastes hälsningar till hembygden !
Kyrkobysoldater vid Syvärifronten.

 

 

Nr 2

Till Nykarleby Lotta Svärd och Nykarleby Handelslag m.b.t. framföra vi vårt tack för julgåvorna.

Fänrik Torsten Korsström, serg. Erik Backlund, Oswald Winter, u.serg. Lennart Finne, korpr. Karl Forsman, Oskar Sund, kan. Erik Saarikoski . Fpk.8 8643

 

Ett varmt tack till Nykarleby Lotta Svärd samt Nykarleby Handelslag för julpaketen.

R. Birck, R. Strandén, H. Sirén, G. Sund.

 

Ett hjärtligt tack till föreningen Lotta Svärd, Nykarleby, för den välkomna gåvan.

Sold. H. Rosenqvist.

 

Till Soklot-lottorna samt till Nykarleby handelslag ett hjärtligt tack för julpaketen som vi fick mottaga och önska ett gott nytt år.

R. Segervall E. Strandén

 

Ett hjärtligt tack till Nykarleby Handelslag för julpaketen som vi fått mottaga.

Nykarlebybor i komp. 7338.
G:m Paul Linqvist.

 

Till Nykarleby Handelslag och Lotta Svärd ett varmt tack för julpaketen.

Demi Knutar.

 

Vill framföra mitt varma tack till Nykarleby Handelslag och Lotta Svärd för erhållet julpaket, tillönskande ett välsignelserikt och fritt 1942.

Elev Jarl-Olof Bergstén, Fpk.7. 0674/8

 

Till Nykarleby handelslag och Soklot-lottorna mitt varmaste tack för julpaketet.

B. Andersson.

 

Ett hjärtligt tack till Nykarleby Handelslag m.b.t. samt till Martha- och Lotta-föreningarna i hembyn för de kärkomna julpaketen sända

Kovjoki-pojkarna. i T308. Fpk. 8.

 

Ett hjärtligt tack till Nykarleby handelslag, Kovjoki Lotta Svärd och Martha-förening för alla julgåvorna.

Sold. Bernhard Åhman, Fpk 8. T 465

 

Hälsningar till hem och hembygd och hjärtligt tack till alla sammanslutningar och enskilda i Munsala vilka bidragit till de välkomna gåvorna.

Sold. John Eriksson.

 

Till Munsala bysbor ett hjärtligt tack för de välkomna gåvorna vi fått mottaga.

Martin Viklund, Birger Ollandt, Karl Beckman.

Bysbor och Storsved Marthakrets ett hjärtligt tack för julgåvan.

Vilhelm Stenvik.

 

Ett hjärtligt tack till Munsala bysbor för de välkomna julgåvorna. Samtidigt önska vi Eder ett gott nytt år.

Munsalapojkarna i 0816.

 

Mitt hjärtligaste tack till Hirvlax by för paketet.

Rafael Vide.

 

Gott nytt år tillönskas anhöriga och bekanta av 4 munsala artillerister i sydöst.

G. Blomqvist, L. Lärka, W. Nyby, B. Blomqvist.

 

Ett hjärtligt tack till Jeppo Lotta-Svärd för paketet vi fått mottaga.

Manne Nygård, Bruno Ahlfors, och Erik Lindén. Fpk. 8. 0815

 

Ett hjärtligt tack till Jussila bysbor och Marthakrets för julgåvan.

Alfred Dahlbacka

 

Ett hjärtligt tack till Monå- borna och Munsala handelslag för paket ni sände mig.

Soldat Johan Backlund, Fpk.1. 1480.

Härmed få vi framföra vårt hjärtevarma tack till Nykarleby handelslag m.b.t. och Lotta Svärd för de innehållsrika julpaket, som vi erhållit, samt önska Er ett gott nytt år.

Underserg. Teodor Lund, Korpr. Holger Sund, Fpk 7995. Korpr. Gösta Granlund, Fpk 2. 2007.

 

Ett hjärtligt tack till Nykarleby lottor och Nykarleby handelslag för julpaketen.

Sold. Rickard Hägglöv, 7336. Kpk3.

 

Ett hjärtligt tack till Soklot-lottorna och Nykarleby Handelslag för julpaketen.

Sold. Rudolf Sjöholm, 7335. Fpk 8.

 

Ett hjärtligt tack till Nykarleby Handelslag för julgåvorna vi fått mottaga.

Nykarlebypojkarna i JR 15.

 

Ett hjärtligt tack till Lotta Svärd samt Nykarleby handelslag m.b.t. för julgåvorna.

Tor Björklund, Nils Björklund, Hugo Liljeström.

 

Ett hjärtligt tack till Nykarleby Handelslag, Nykarleby Lotta Svärd och Vexala-bor för de välkomna julgåvorna.

Helge Henriksnäs.

 

Ett hjärtligt tack till Nykarleby Lotta Svärd och Nykarleby Handelslag för julgåvorna.

Albert Härmälä.

 

Till Soklot-lottorna framföra vi härmed ett varmt tack för de välkomna julpaketen vi fått mottaga.

Soklot-pojkarna i 1338.

 

Ett hjärtligt tack till Soklot-Lotta Svärd för julgåvorna vi fått mottaga och samtidigt en hälsning till hembygden.

Sold. Sven Eriksson, Bertel Vikblad, Henrik Harald, och Torsten Sjöholm.

 

Till Munsala Lotta Svärd. Ett hjärtligt tack för julpaketen sänder

Gösta Blomqvist, Vilhelm Nyby, Lars Lärka, Birger Blomqvist, Tor Andersson.

 

Ett hjärtligt tack till bysbor i Munsala för de välkomna julgåvorna.

E. Sandler, B. Nyholm, och E. Sundsten

 

Till Nykarleby Handelslag och Vexala-bor som bidragit till mitt välkomna julpaket.

Korpr. Birger Holm.

 

Ett hjärtligt tack till alla de Vexala-bor, som bidragit till mitt välkomna julpaket.

Und. serg. Erik Österbacka Fpk. 7. 1328.

 

Till Hirvlax by, som ihågkommit oss med paket till julen långt borta från hembygden, be vi att på det hjärtligaste få tacka. Hälsningar till våra egna och hembygden. Vi träffas snart.

Edv. Nordström, Vil. Blomqvist, Helge Skog.

 

Ett hjärtligt tack till Jussila bybor och marthaförening för de välkomna julgåvorna som vi mottagit.

A. Björkstrand, M, Björkstrand, och W. Granlund

 

Ett hjärtligt tack till Monå-bor för det välkomna paketet jag fått mottaga.

Korpr. Karl L. West

 

Ett hjärtligt tack för den värdefulla julgåvan jag fått mottaga.

Sold. Martin Sundvik, Fpk.4. 7625

 

Till Monå Marthakrets ett varmt tack för julpaketet. Med hälsning.

U. serg. Torsten Neuman, Fpk 8. 8309

 

Ett hjärtligt tack till Jeppo Lotta Svärd för julpaketet, som jag fått mottaga.

Und. serg. Y. Finskas, Fpk 1, 8165

 

 

Nr 3 och 4

Ett hjärtligt tack till Lotta Svärd och Nykarleby Handelslag för julpaketen.

U. Lindell. 7466 A. Kpk 3.

 

Ett hjärtligt tack till alla dem som ihågkommit mig med julpaketen.

Pj. Jaakko Sirén. 4 Fpk. 7804

 

Ett varmt tack till Nykarleby Handelslag, Nykarleby Andelsmejeri och Soklot lottorna för julpaketet.

Soldat Erik Nylund.

 

Hälsningar till hem och hembygd och hjärtligt tack till alla sammanslutningar och enskilda i Munsala vilka bidragit till de välkomna julpaketen.

John Blomqvist, Karl Blomqvist.

 

 Ett hjärtligt tack till Nykarleby Handelslag och bysbor i Vexala för paketen vi fått mottaga.

Erik Mariedahl, Evald Blomqvist.

 

Vårt varmaste tack till alla Vexalabor och till Nykarleby handelslag för julpaketen som vi fått mottaga.

Underserg. Eino Kivelä Fpk 8, 777338, Underserg. Erik Österbacka Fpk 7. 1328

 

En jul i fält vi firat med köld och vinterbrak. Vår fiende, ovanligt spak var under julens dar, men han av våra pojkar med säkerhet fått ”leidon ” och föredrog få meditera över roffarlustens obehag. Vi i julens tankar mest, hos våra anförvanter var och de, som nu oss glatt med julmat och presenter. Därför Ni vexalbor som med möda Er besvärt att vår julhögtid förgylla, en honnör Ni mer än värd, För Nykarleby handelslag, som oss ej glömde, vi skyldra med gevär.

Vexala-pojkar i 7614.

 

Ett hjärtligt tack till Munsala handelslag, Jussila bysbor och marthakrets samt till Jussila ungdoms- och nykterhetsförening för de välkomna gåvorna.

Soldat Oskar Sandvik.

 

Till Munsala och Hirvlax bor ett varmt tack för de välkomna julpaketen jag fått mottaga. Hälsningar till de egna och hembygden.

Underserg. Hugo Backman.

 

Ett varmt tack till Monå-borna för julpaketen

R. Knuts, J. Åman

 

Mitt hjärtligaste tack till Hirvlax by för paketet.

K.A. Ekholm.

Härmed vill jag framföra ett hjärtligt tack till Nykarleby Lotta Svärd samt Nykarleby handelslag, för det värdefulla paket jag fått mottaga.

Soldat E. Helander.

 

Ett hjärtevarmt tack till Ytterjeppo Lottor för de välkomna julpaketen, som vi fått mottaga.

U.serg. F. Finnela, Korpr. V. Broman, sold. V. Lövmark, R. Nyström, V. Hägglund och Y. Mäenpää. Fpk 8. 7337

 

Till Nykarleby Handelslag och Ytterjeppo Lotta-Svärd sänder vi ett hjärtligt tack för julvarorna.

Ytterjeppo frontmän vid Svir.

 

Ett hjärtligt tack till Nykarleby Handelslag och bybor i Vexala för paketen, som vi fått mottaga.

Sold. Otto Andersson och Frank Hertén, Kpk.4, 7612

 

Ett hjärtligt tack till Monåborna för julpaketen som vi fått mottaga.

Levi Nykvist, John Nybacka.

 

Till Monå-borna ett varmt tack för julpakten, som vi fick mottaga, samt många hälsningar.

A. Knuts, R. Nordman

 

Till Hirvlax by ett hjärtligt tack för det välkomna paketet.

Birger Stenbäck.

 

Ett hjärtligt tack till Nykarleby Lotta Svärd och Nykarleby Handelslag för julpaketen.

Karl Nyberg

 

Ett hjärtligt tack till Nykarleby Lotta Svärd och Nykarleby Handelslag för julklappen.

Serg. Pihlainen, A. 7466, Kpk 8, K.

 

Till Munsala handelslag och Storsved mejeri får vi framföra vårt tack för julpaketen.

John och Karl Blomqvist

 

Till Nykarleby handelslag och vexalabor ett varmt tack för julpaketen.

Vilhelm Nyby, Lars Lärka, Tor Andersson. 7349,. 8 kpk.

 

Till Wexala bysbor och Nykarleby andelslag ett hjärtligt tack för de bussiga paketen som kommit mig tillhands trettondagen, samt en kär hälsning till hem och hembygd, sänder jag,

Sold. Georg Lärka.

 

Till Kantlax marthor och bysbor. Ett hjärtligt tack för julpaketet som ni sände samt en hälsning med ett hopp om snart återseende.

Valdemar Nyholm


Österbottniska Posten nr 1–4.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

En påminnelse om när en gång tacksamheten från fronten nådde hem till Nykarleby från de gestalter som här får stiga fram ur det förgångna.Läs mer:
Rapport av julkurirerna 1942.
Innehållsförteckning till Vinter- och fortsättningskriget.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2015-12-20, rev. 2016-01-10 .)