Gånge Rolf på föredragsturné till Amerika?
Enligt vad finska Amerikanaren erfarit, pågå för närvarande underhandlingar mellan landsmän i Newyork, Philadelphia och Chicago samt skalden lektor V. K. E. Wichmann (Gånge Rolf) rörande en planerad föreläsningsturné i Amerika av den sistnämnda. Herr Wichmann har emottagit inbjudan från landsmän å de nämnda orterna, och i Newyork har ledaren för Finländska Sången, Uno Moring, ställt sig i förbindelse med honom. Besöket torde komma att ske redan instundande sommar. Ämnena vid föredragen beröra frågor, som stå finlandssvenskarna nära.Österbottniska Posten nr 5/1928.
Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Jag har läst ett reportage av och om Gånges USA-turné. På något ställe blev han antastad och skränad åt av finska kommunister som inte gillade hans föredrag och det han företrädde.Läs mer:
Omnämnande från Amerikaturné av Mats Blomqvist.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2011-, rev. 2011-01-16 .)