Nykarleby

Gårdar byter ägare

     Under den gångna sommaren har flera gårdar i Nykarleby fått nya ägare. Sålunda har pensionerade järnvägstjänsteman Aug. Bergsten just i dagarna sålt sin gård kallad Korsun vid hörnet av Gustav Adolfs- och Lybecksgatan till pensionär Edvin Marklund.
     För någon tid sedan köpte fotograf R. Sjöblom Joel Strandéns gård vid hörnet Gustav Adolfs- och Bangatan [11] och tidigare i år övergick pensionerade kantor Södermans gård vid Gustav Adolfsgatan [25] till grävmaskinsförare Per Villman från Forsby. Och även änkefru Elin Fagerlunds gård på Frill övergick genom köp i sotare Sundqvists ägo.
     Senaste söndag försåldes lektorerna Oskar Holmqvists och Åke Åströms gårdar på offentlig auktion. Holmqvists gård inropades av lär. Ture Nordlund, Markby, och Åströms gård av bagare Holger Haglund från staden. Alla dessa gårdsförsäljare har flyttat in i nya aktielokaler som köpts i Nykarleby eller Jakobstad.
     Också nya gårdar byter ägare. För några år sedan uppförde poliskonstapel Nylind en modern gård i östra stadsdelen bakom Rummelbacken. [Karl Grönforsgatan 3, Nord.] Nu har han sagt upp sin befattning som polis i Nykarleby för att resa till Sverige. Också fru Nylind har lämnat sin tjänst som kassörska på sjukhuset i staden och reser med. Enligt förljudande har gården köpts av handlanden Urho Lindström i Nykarleby.


Den nya barnträdgården.

     Barnträdgården kommer även instundande verksamhetsperiod att få flytta in i något bättre än tidigare, då man hyrt gamla lokaler. Staden har nu övertagit trädgården och låtit uppföra ett nyt hus, som skall bli inflyttningsklart denna höst.
     Arbetet fortgår nu oförtrutet, och så småningom kan huset på ”de femtio pelarna” invigas för sin uppgift. Också lärarinnan blir ny. För någon tid sedan valdes barnträdgårdslärarinnan Monica Andberg från Vasa bland fem sökande till lär. vid inrättningen.


Österbottniska Posten nr 23/1966.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2005-11-13, rev. 2024-01-20/HK.)