Ibland kan det slumpa sig riktigt bra. Vid senaste uppdatering publicerades Levande tidsbilder från ett svunnet Nykarleby av Runar Nyholm. Där nämndes Frans Gleisner, som jag aldrig tidigare hade hört talas om. Två dagar senare fick jag nedanstående.Veckans intervju:

85-åring i Socklot berättar

I dag fredagen den 12 juni fyller bonden Frans Gleisner i Nykarleby, Åminne, 85 år. Jubilaren är vida känd utanför hemsocknens gränser och vi passar på att inför 85-årsdagen låta Frans berätta några spridda glimtar ur ett skiftande och strävsamt liv.


— Min far, som hette Jacob Olaus Gleisner kom från Haga glasbruk i Sverige (intervjuobjektet reserverar sig för event. fel i ortnamnet), men hans far, alltså min farfar kom från Böhmen i Tyskland. Han hette Benedict Gleisner och flyttade år 1807 med tre söner till Sverige. Två av sönerna lämnade i Sverige, den tredje reste till Norge. Själv hade jag elva syskon ...
     Ja, så sitter Frans vid bordet och berättar livfullt och målande om sina förfäder. Han fortsätter:
     — Själv är jag född vid Sandnäs glasbruk i Vexala, Munsala, där min far var glasblåsare ända tills bruket nedbrann i slutet på 1800-talet. Då började far färdas omkr. Och skära in fönsterglas åt folk och han hade mig med. Jag minns bl.  a. då vi skar in fönstren i Kimo-skolan, i Oravais fabriksbyggnader, Pensala gamla skola osv. Far kom över hit till Finland samma år Vasa brann [1852].
     — Nog har det varit att hugga i ända från barnaår. Tidigt började jag köpa slaktdjur både i Munsala, Oravais och andra socknar, men ofta var vi upp till norra Finland efter slaktdjur, som vi tog levande med oss ut till Sandnäs (den plats där förresten Vasa stad nu har sin sommarkoloni för barn,) där vi bodde i den lilla stugan som ännu står kvar (ett stycke innan man kommer ut till Sandnäs). Den första slaktkon jag köpte betalade jag 35 mk för och den köpte jag av Framstu Erik Johan, i Kantlax.
     — Då kyrkoherde Gustaf von Essen hade valts till präst i Munsala och skulle flytta var vi hela tolv man med hästar efter prästfamiljens tillhörigheter i Storå. Nu är jag den enda som lever av samtliga tolv. Det var i slutet på 1800-talet, möjligen 1892.
     — 1907 kom Kang-Janne en dag ut till Rävanäs där vi bodde och sade till mig att komma med och söka efter ett hemman. Vi bodde på Matts Skifvars mark i Vexala, alltså som backsktugu-sittare. Nu for vi ut och omsider hade Kang-Janne hjälpt mig så att jag kunde köpa ett hemman. Det kostade då 5.000. mk.
     Då var det varken välhävdat eller välbyggt — i dag är det bådadera. Nu står den propra nya bostaden och den resliga ekonomiebyggnaden naturskönt nere vid Nykarleby älvs utlopp i Bottenviken. Ägor och skog omger gården. Sonen Tor med familj har tagit hand om det tyngsta arbetet.


Har 67 ättlingar

     — Det är många år sedan min hustru dog. Vi hade 13 barn, men 10 lever. Jag har 43 barbarn och 14 barnbarnsbarn eller summa 67 ättlingar som lever. Annars är släkten stor, en stor del finns i Sverige, där jag förresten själv vistades flera månader senast i fjol.
     Frans Gleisner, är livlig, sällskaplig och kan konsten att prata. Han är rörlig och reslysten. Ända till för kort tid sedan cyklade han på dagen galant till Vasa eller orter inåt landet. Och Frans Gleisner hör, på sätt och vis till gatubilden i lilla Nykarleby.
     — Inte kan man ju arbeta livet ur sig heller nog måste man resa och se något och träffa människor också, fastslår han med rätta.
     Frans minns mycket från det gamla Sandnäs glasbruk, han är den enda levande som faktiskt var med där under brukets verksamhetstid. Han minns också då prygelstraffen utdelades och Grönlund höll i piskan vid Ribacken i Munsala. Han har sett det gamla samhället, men också det nya socialsamhället växa fram.
     — Jag har aldrig fått en mark i barnbidrag eller annat, men nog var det väl hårt ibland ...N. i Österbottniska Posten fredagen den 12 juni 1959.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2006-06-27.)