D I T T  och  D A T T


God fortsättning alla folkräknade och mantalsskrivna läsare. Efter en vit och kall helg har vi igen två vilodagar framför oss och så börjar oxveckorna. Det nya året går knappast in under ljusa förutsättningar, om vi undantar den snöklädda markens vithet. I Korea färgas marken röd och i vårt land blir den bara sämre och sämre. I vår lilla stad har helgen varit stilla som vanligt.

Julgranen har strålat kanske vackrare än förr. Granen är ovanligt vackert vuxen och arrangemanget av lamporna är mindre stelt än tidigare. Nu, liksom något år förut, har man åter resonerat man och man emellan om var grannen skulle vara bäst placerad. Platsen invid kyrkan är visst välvald, men mången tycker, att torget också borde prydas i helgen och inte stå som en mörk snööken mitt i staden. Det är säkert att torget inte gör någon glad, där det står i kvällsmörkret och en gran skulle förvisso fylla sin plats där i helgen. Något vackert bör dock också finnas i ändan av stora bron. Det är skäl att fundera på saken till nästa helg.Effe (Johannes Åbonde), Österbottniska Posten nr 1/1951.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Följande veckas Ditt och datt: Granen vandaliserad.
Granen på torget.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2004-12-01.)