Gulf nybygger.

Gulf bilservice i Nykarleby, som innehas av hr Sven Sundholm, skall nu bygga nytt. Byggnaden, som blir 14 x 16 m, skall ge utrymme för olika servicearbeten s.s. biltvätt m.m. men där skall också inrymmas en butik.
     Byggnadsarbetena kommer att snart igångsättas och byggnaden uppförs av tegel på tomten vid Östra esplanadgatan där servicestationen också nu är belägen.


Österbottniska Posten fredagen den 19 juni 1959.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


I början på 1970-talet byggdes butiken ut. Efter att servicestationen lades ner har bl.a. Nykarleby Bilservice, Nykarleby Fastighetsservice och för närvarande K & S Sjötransport Ab som sysslar med bland annat muddringsarbeten, verkat i lokalen.
I början på 1970-talet byggdes butiken ut. Lars Backlund murade stommen av tellblock. Efter att servicestationen lades ner har bl.a. Nykarleby Bilservice, Nykarleby Fastighetsservice och för närvarande K & S Sjötransport Ab som sysslar med bland annat muddringsarbeten, verkat i lokalen. Förstoring. Vattentornet och f.d. Gleisners tomt i bakgrunden.
Foto: F.L. den 11 juli 2007.


Läs mer:
Samma år byggdes Esso.
Tillhörande café.
Bensinmackarna i Nykarleby av Lars Pensar.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-04-23, rev. 2024-03-04 .)