N y k a r l e b y.

H a m s t r a r e
med otur

    Natten till lördagen senaste vecka råkade ett par grupper hamstrare i större stil illa ute, i det att deras säkerligen både dyrt och surt förvärvade varor hamnade hos polisen. En förstärkt landsvägspatrull hade fattat posto vid Norra tullen. Kl. 12 tiden på natten hejdades en hästfora, som förde 150 kg kornmjöl och 40 kg hemkokt tvål. Formännen voro kända och sade sig blott föra de olovliga varorna för andras räkning. — En timme senare gjorde samma kommando, förstärkt med en representant för stadens ordningsmakt, ett vida värdefullare kap och det utanför själva poliskammaren. En lastbil kom från Jeppo-hållet och hejdades. Skörden blev denna gång 171 kg svinkött, 355 kg nötkött jämte ett mindre parti smör och mjölk. Lastbilen tillhörde en känd firma i Jakobstad. Firman står naturligtvis utom denna affär, ty bilen hade »lånats» av några anställda. Partiets storlek tyder på yrkesmässig hamstring, men det kan ju tänkas, att partiet var avsett för många familjer bland personalen. Större delen av partiet torde ha kommit från Pensala. Varorna ha sålts för allmän konsumtion, och åtal väntar.


Till föreståndare

för Nordiska Föreningsbankens kontor i Nykarleby efter avlidne bankdir. Vald. Westberg har förvaltningsrådet vid sammanträde den 24 dennes utnämnt borgmästare Sven Adolf Berger. Han har sökt tjänsten på villkor att fortfarande få handha borgmästartjänsten.


LOTTORNA BJUDA
TILL FEST.

    Barnfesten, den av alla barn efterlängtade, försiggår i morgon lördag kl. 5 på Karleborg.
    Vi bjuda som vanligt på allt piggt och roligt i programväg: sång och dans, lekar och teater, berättelse m. m.
    Under pauserna säljas granna hattar, och alla få försöka sig på fiskelycka. — Servering av saft. Socker med!
    Kaffekonsert på söndagen kl. 14 med sång och musik av alla de slag: solo-, duett- och körsång.
    Gott kaffesurrogat med god bulle förhöjer stämningen. Socker med!

Lotta.       


Österbottniska Posten nr 17/1944.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Ransonering i Uppslagsverket Finland apropå hamstrarna och "Socker med!".
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-05-01.)