Svår tågolycka i Lyly.

Två nykarlebybor bland de tre offren.

[10 november 1945]

 

En svår tågolycka inträffade i lördags på kvällen vid Lyly station [ca 20 km söder om Mänttä] på stambanan söder om Seinäjoki. Det inkommande snälltåget norrut körde med sina två lokomotiv på ett på stationen väntande godståg, vilket likaså var på väg norrut.

Om olyckan ha vi erfarit följande:

Sedan kurirens avgångssignal från föregående station ingått till Lyly, hade huvudsemaforen på södra sidan av Lyly station vänts att ge stoppsignal åt kuriren, emedan lokomotivet till godståget N:o 4509 tog ved och vatten i Lyly och ved- och vattenplatsen är så belägen att godståget kom att stå på huvudspåret. Tågexpeditören vid Lyly station hade uttryckligen uppmanat godståget att skynda in på bangården. Kuriren körde i alla fall på godståget, varvid de sex sista vagnarna förstördes, nämligen en hästvagn, en täckt vagn lastad med plankor samt fyra tomma godsvagnar.

I hästvagnen medföljde tre manspersoner, av vilka skoleleven Gunnar Wilhelm Hansén från Nykarleby, född 11.6.1928 och arb. Reino Waldemar Ahinko, även han från Nykarleby, född 16.10.1923, genast dödades medan åter jordbruksarbetsledaren Reino Mäntymaa från Äänekoski, skadades svårt och dog på sjukhuset i Mänttä på lördagskvällen kl. 23,30.

Den så sorgligt omkomne Ahinko var sedan i somras gift med en syster till Gunnar Hansén, varför olyckan drabbade sorgehuset särdeles svårt.

Offren för katastrofen hade stigit på tåget i Fredriksberg och hade till uppgift att föra de sex hästarna i hästvagnen till Härmä där en marknad begynte på måndag. Tre hästar dödades omedelbart vid kollisionen och senare måste även två av de skadade hästarna avlivas. Arbetsledaren Mäntymaa råkade av en tillfällighet befinna sig i hästvagnen, han hade kommit dit för att värma sig.

Tågtrafiken på olycksplatsen kunde återupptas kl. 3,15 på natten till söndagen. Vid olyckan demolerades tre vagnar. Även de två lokomotiven blevo svårt skadade, men kunde ta sig från platsen utan hjälp.

De sex hästarna ägdes av hästhandlaren Hansén härstädes som sålunda åsamkades en avsevärd förlust. Hästarna voro oförsäkrade. Hansén var på väg till Härmä station för att möta sin svärson och sin son och ta hand om hästarna. Han fick emellertid på vägen rapport om olyckan och konfronterades sedan på Lyly med det passerade.

Det kan nämnas att snälltåget som körde på godståget hade bland sina passagerare generaldirektören för statsjärnvägarna H. Roos, som befann sig på tjänsteresa till Uleåborg.

I kurirtåget skadades som nämnts endast de två lokomotiven, medan däremot passagerarna, personalen och vagnarna blevo utan skador.

Undersökningen om orsakerna till den hemska katastrofen pågår som bäst. Budet om olyckan spred sig på söndagseftermiddagen och måndagen i staden och väckte förstämning i vida kretsar.
Österbottniska Posten, 16 november 1945, nr 46, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Lars Pensar tillhandahöll.

*      *      *


Tänkte att det fanns ännu en Nykarlebykoppling, så jag kollade med Ulf Roos, son till förre stadsläkaren Curt Roos:

Harald Roos var min mammas kusin, de hade gemensam farfar (hon hette även Roos, de sk Hangö-Roosarna, icke släkt med pappas Kokkola-Roosarna). 


Läs mer:
Hanséns café.
Valfrid Kling besökte Härmä marknad.
Ond bråd död och tillbud.
Innehållsförteckning till Tragedier.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2014-09-07, rev. 2022-02-03 .)