Haralds såg o. kvarn byter ägare


Den 15 dennes tillhandlade sig affärsmannen August Villner fr. Purmo Haralds Såg- och Kvarn i Nykarleby, Forsby. — Enligt förljudande torde köpesumman ha utgjort mk 4,200,000:—, vilket måste betraktas  som måttligt, när det ändå gäller en så pass betydande fastighet som denna: 2 ½ ha odlad jord med därå uppförda byggnader såsom en mangård jämte fähus, elektrisk mjölkvarn av ganska nytt datum, 2 vattenturbiner, generator för framställning av egen el-ström, en överbyggd ny cirkelsåg etc.

Detta är ett gammalt affärsställe, som under olika tider genomgått växlande öden och ägts av många olika företagare. — År 1923 inköptes stället av Erkki Erkinheimo från Kortesjärvi, som där bedrev en betydande såg- och kvarnrörelse. Där fanns då ett el-verk som gav upplysning ända till Pennsala i söder. Vidare fanns där en ramsåg och hyvelmaskin samt en vattendriven mjölkvarn. Men år 1939 nedbrann sågen och kvarnen till grunden, och har sedan dess ej blivit uppbyggda. I stället byggde Erkinheimo den nuvarande el-kvarnen, vilket dock visat sig vara mindre välbetänkt.

Den nya ägaren har för avsikt att med det första bygga en ny ramsåg på den gamla platsen, vilket säkert kombinerat med hyvelmaskin skulle bli ett lönande företag, då man saknar en ordentlig såg i Nykarlebynejden. Sålunda måste nu s. g. s. allt byggnadsvirke transporteras från Jakobstad och andra orter.

Vi hälsar företagets nya ägare välkommen till orten och önskar honom en god start!


Österbottniska Posten november 1951.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Kvarnen som brann tre gånger av Vilhelm Nyby.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2011-11-16, rev. 2011-11-16 .)